“Op jezelf, maar aanleunen bij de groep. Dat geeft een veilig gevoel. ”

Beschermd thuis bij de RIBW

Soms woon je zelfstandig, maar vind je het fijn om af en toe aan te sluiten bij een beschermd wonen groep. Met beschermd thuis sluit je makkelijk aan bij een groep, of bel je als dat nodig is. Maar, het kan ook zijn dat je beschermd woont, maar meer zelfstandig wilt zijn. Met beschermd thuis woon je in je eigen appartement, maar kun je dag en nacht terugvallen op begeleiders als dat nodig is. Je betaalt zelf huur en voorziet in je eigen levensonderhoud. De gemeente betaalt de zorg. Voor de ondersteuning die je krijgt, betaal je een eigen bijdrage in de vorm van een abonnementstarief van 19 euro per maand.

Begeleiding

Een vaste begeleider vanuit een beschermd wonen team uit de buurt, komt een aantal uur per week bij je langs en kent jouw situatie. Samen stel je een herstelplan op: wat kun je zelf nog prima? Waar heb je echt hulp bij nodig? Welke doelen heb je en hoe kan je die bereiken? Ons uitgangspunt is hierbij; houd zoveel mogelijk regie op je eigen leven. Samen werken we aan concrete doelen en beginnen bij die zaken die jouw herstelproces het meest in de weg staan. Zo werk je stap-voor-stap aan je herstel.

Beschermd thuis aanvragen

Wil je Beschermd thuis aanvragen? Bespreek dat dan met je psychiater, (huis)arts, begeleider van een instelling en/of een naaste. De aanmelding loopt volgens een procedure via de GGD Gelderland-Zuid en de gemeente Nijmegen. Als je mag wonen bij de RIBW krijg je hiervoor een beschikking. Deze is 2 tot 5 jaar geldig. Dit is afhankelijk van je situatie en zorgvraag. Verloopt de beschikkingstermijn dan wordt samen met jou gekeken of en zo ja in welke vorm je ondersteuning nodig hebt voor de periode erna. Wil je meer weten over de stappen die je moet volgen om je aan te melden? Bekijk dan de aanmeldpagina.

Modulair Pakket Thuis (MPT)

Wil je ondanks de behoefte aan langdurige intensieve psychiatrische zorg zelfstandig en veilig wonen dan is ondersteuning met een Modulair Pakket Thuis (MPT) een mogelijkheid. MPT is vooral bedoeld voor mensen die (meerdere keren per week) zorg nodig hebben (gepland én ongepland) en die naast de professionele hulp ook mensen om zich heen hebben die een oogje in het zeil houden en/of een deel van de zorg kunnen overnemen als dat nodig is. Onder de dienstverlening vallen verpleging, persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, behandeling, huishoudelijke verzorging, logeren, dagbesteding en passend vervoer naar dagbesteding (indien beschikt) en een 24-uurs beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdienst. De zorg kan geleverd worden door verschillende organisaties, bijvoorbeeld de behandeling door Pro Persona en de verpleging door een thuiszorgorganisatie. De RIBW heeft als taak om de zorg die je krijgt te coördineren. Je betaalt zelf de huur en voorziet in je eigen levensonderhoud. De zorg valt onder de Wlz en wordt gefinancierd door het Zorgkantoor op basis van een levenslange beschikking door het CIZ. Voorwaarde om deze ondersteuning te krijgen is wel dat de zorg die geleverd wordt niet duurder is dan de zorg die je krijgt als je in een instelling zou wonen. Voor de ondersteuning die je krijgt, betaal je een eigen bijdrage. Deze wordt berekend door het CAK.

Voor professionals

De RIBW biedt de volgende producten aan: Begeleiding individueel en begeleiding groep (woonzorg). Om zelfstandig te kunnen wonen, kun een cliënt gebruikmaken van 130 uur individuele begeleiding per jaar. Als dit nodig is en beschikt, kan een cliënt ook gebruikmaken van de diensten van een nabijgelegen zorginstelling of voorziening (dit heet begeleiding groep). Cliënten kunnen aansluiten bij een beschermende woongroep (met uitzondering van de lichtste variant van Beschermd thuis) en gebruikmaken van 24-uurs beschikbaarheid & bereikbaarheid. Zinvolle dagbesteding vinden wij een belangrijk onderdeel van het traject. Een cliënt kan 5 dagdelen dagbesteding afnemen. Beschermd Thuis kent drie producten: Licht, Groep licht en Groep middelzwaar. Ook bieden wij Modulair Pakket Thuis (MPT) aan (zie hierboven). Wilt u meer weten? Bekijk dan de pagina voor professionals.

Cato
Story title

Ervaringsverhalen

Cato over bijna op jezelf wonen en je eigen ritme bepalen

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.