Zoek je een uitdagende en leerzame praktijkstage binnen de zorg? Wil je samen leren en afstuderen binnen de GGZ? Zit je in het derde leerjaar en ben je vanaf februari/ september voor minimaal een (school)jaar beschikbaar? Solliciteer dan bij de RIBW Nijmegen & Rivierenland.

Bij de RIBW Nijmegen & Rivierenland werk je met en voor cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening. Een complexe doelgroep met fluctuerende problematiek. Je moet dus stevig in je schoenen staan. Elke cliënt heeft zijn eigen verhaal en daarmee zijn eigen zorgvraag. Daarom vragen van jou een sterke persoonlijke inzet en betrokkenheid bij het ondersteunen van onze cliënten Ook verwachten we dat je kunt reflecteren op je eigen handelen en dat van teamleden. Tevens heb je een zelfstandige, onderzoekende en kritische houding.

De NuNN biedt begeleiding aan de bewoners met meervoudige en complexe problematiek. Naast psychiatrische problematiek is er in veel gevallen sprake van een verslaving, schuldenproblematiek en dakloosheid. Als ondersteuner moet je wisselende prioriteiten kunnen stellen en snel schakelen in onverwachte situaties. De NuNN betreft een nachtopvang in zelfbeheer, waar 24 mannen verblijven en zich inzetten om de opvang draaiende te houden. Vanuit de opvang bestaat er een mogelijkheid om door te stromen naar een woning. De mannen die hier gebruik van maken worden ambulant begeleid door de ondersteuners vanuit de NuNN.

Als begeleider in de OGGZ ondersteun je cliënten in hun eigen woonomgeving of bij de NuNN. Je onderscheidt je door expertise op het gebied van psychiatrische en forensische problematiek gecombineerd met ondernemerschap en een verbindende werkstijl. Je ondersteunt de cliënt bij het vergroten van zelfredzaamheid en zelfregie. Je werkt methodisch vanuit het begeleidingsplan dat je opstelt in samenspraak met de cliënt.

We verwachten dat je stevig in je schoenen staat. Deze doelgroep binnen de RIBW vraagt van je dat je langere tijd intensief met een taak bezig kunnen houden. Vasthouden tot de beoogde doelen samen met de betreffende dak- en thuisloze zijn bereikt. Daarom vragen van jou een sterke persoonlijke inzet en betrokkenheid bij het ondersteunen van onze cliënten.

Jouw team
Wat bijzonder is aan ons team, is dat wij een klein en hecht team zijn van vier personen. We zijn allemaal hartstikke blij met ons werk en voeren ons werk dan ook met veel passie uit. We hebben veel oog voor elkaar en ondersteunen elkaar in onze werkzaamheden, zodat wij samen als team veel werk kunnen verzetten.

We werken vanuit een bijzondere locatie, omdat het een opvang is in zelfbeheer en daar zijn er maar drie van in Nederland. Het zelfbeheer is bij ons al 24 jaar een echte succesformule, in hartje Nijmegen werken de bewoners hard om de opvang draaiende te houden. Dit zet de bewoners in hun kracht en hiermee worden de kwaliteiten van een ieder inzichtelijk.

Typerend voor onze cliënten is dat ze allemaal een eigen verhaal hebben, maar het gemeenschappelijke is dat ze allemaal om een reden dakloos zijn geworden. De bewoners zijn lotgenoten en ondersteunen elkaar in het dagelijks leven. Ze zetten zich in om elkaar verder te helpen, dit zorgt er tevens voor dat het gevoel van eigenwaarde wordt vergroot. Binnen de NuNN zijn mensen weer van betekenis.

Wat kun je bij ons verwachten?

 • Een leuk team dat je veel meegeeft van de dagelijkse praktijk.
 • Veel afwisseling in het werk dat je doet: geen dag is hetzelfde.
 • Afhankelijk van de locatie en cliënt zal je ondersteunen bij het bereiken van doelen, de cliënt stabiel houden of begeleiden bij achteruitgang.
 • Theorie en kennis vanuit de opleiding kunnen inzetten in de praktijk.
 • Omgaan met crisissituatie(s), complexe groepsprocessen hanteren en waar nodig schakelen naar individuele begeleiding.
  Deelname aan overleggen.
 • Een professionele organisatie, waarin samenwerken en meedenken enorm wordt gewaardeerd. Er wordt veel samengewerkt met andere organisaties.
 • Naast de ervaring in de praktijk krijg je gratis toegang tot onze online leeromgeving, het Leerplatform.
 • Uiteraard word je goed begeleid. Praktische afspraken over de invulling van je stage en je stagedoelen maak je met je stagebegeleider. Wanneer je goed presteert, krijg je in de loop van je stage meer verantwoordelijkheden.
 • De stagevergoeding is conform de CAO-GGZ. Je krijgt geen reiskostenvergoeding.
 • Een praktijkovereenkomst afgestemd op de stage-eisen vanuit de opleiding.

Wil je meer weten over deze stageplaats:
Neem dan contact op met Jolijn Coumans** **06 24478826 J.Coumans@ribw-nr.nl

De gesprekken vinden plaats in overleg.

Deze vacature wordt gesloten bij het vinden van een geschikte kandidaat.

Wat je nog meer moet weten

 • De sollicitaties worden beoordeeld door het team.
 • Uiterlijk een week voor de gesprekken word je geïnformeerd of je brief is geselecteerd en wanneer je wordt uitgenodigd voor een gesprek.
 • Je stage-uren en stageperiode worden afgestemd met de BPV-coördinator, conform de stage-eisen/-uren vanuit de opleiding.
 • Je hebt als stagiair 130 uur verlof per jaar, op fulltime basis (36 uur). Dit wordt naar rato berekend.
 • Vóór de start van je stage vragen we je een aantal persoonlijke gegevens aan te leveren.
 • Wij vragen een VOG voor je aan.
 • Na het tekenen van de stage-overeenkomst met de RIBW en die vanuit de opleiding, kan je stage starten.
 • De praktijkovereenkomst wordt door de BPV coördinator ondertekend.
 • Meer informatie over onze organisatie vind je opwww.ribw-nijmegenrivierenland.nl

Welkom | RIBW Nijmegen & Rivierenland

Het stappenplan

Sollicitatie stap 1
1. Solliciteren
Sollicitatie stap 2
2. Selectie
Sollicitatie stap 3
3. Gesprek
Sollicitatie stap 4
4. Contract