Cliënttevredenheid

Cliënten beoordelen ons met een 7,7 (cijfers 2019). Bewoners in onze beschermd wonen voorzieningen gaven gemiddeld een 7,6. Cliënten die zorg thuis krijgen geven een 7,9. Verder krijgen we mooie cijfers voor onze informatievoorziening, inspraak en keuzevrijheid. Ook de woon- en leefomstandigheden in onze beschermd wonen-locaties wordt goed gewaardeerd. Tenslotte krijgt de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners een hoge waardering. 39% van onze cliënten vult de vragenlijst in. Deze onafhankelijke cliënttevredenheidsmeting is gebaseerd op de Costumer Quality Index-vragenlijst.

Verbeterpunten

Het onderzoek liet ook een aantal verbeterpunten zien. Niet alle cliënten zijn op de hoogte of nemen deel aan (dag)activiteiten. Ook zijn ze niet altijd tevreden over de bereikbaarheid ’s avonds of in het weekend van hun begeleiders. Verder wil ‘Samenspraak’, de ondersteuning van de medezeggenschap op locaties van de RIBW, graag meer bekendheid genereren. Met deze punten gaat de organisatie de komende tijd aan de slag.

Wil je meer onderzoeksresultaten zien? Bekijk dan factsheet ‘Ambulante begeleiding’ of de factsheet ‘Beschermd Wonen’. Wil je nog meer hieronder weten? Neem dan contact op met het secretariaat Zorg/HRM via het algemene telefoonnummer van de RIBW: 088 382 24 22.

Certificaten en keurmerken

RIBW Nijmegen & Rivierenland laat zich jaarlijks door geaccrediteerde organisaties onderzoeken en toetsen (audits). Ook wordt ons kwaliteitssysteem met interne audits getoetst. RIBW Nijmegen & Rivierenland is in het bezit van de volgende certificaten & keurmerken:

  • HKZ

Met de HKZ-certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) laten we zien dat we de zaken intern goed op orde hebben, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering. Het kwaliteitssysteem voldoet aan de internationale norm ISO-9001:2015.

  • ISO 27001

Het ons behaalde ISO 27001 certificaat in 2020 laten we zien dat we serieus met informatiebeveiliging omgaan. Het geeft ons cliënten zekerheid dat we belang hechten aan privacy en zorgvuldig met persoonlijke gegevens omgaan. Het ISO 27001 certificaat bestaat uit een driejarige cyclus. Dit houdt in dat we voor drie jaar gecertificeerd zijn. In die periode worden er ieder jaar audits uitgevoerd om te controleren dat we nog aan alle eisen voldoen. Na de drie jaar volgt een hercertificering. 

Hier vind je ons bestuursverslag van 2021.

Karin
Story title

Ervaringsverhalen

Karin over prestatiedrang, eetstoornis en vertrouwen in jezelf

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.

Nieuws