Cliënttevredenheid

Cliënten beoordelen ons met een 7,7 (cijfers 2022). Bewoners in onze beschermd wonen voorzieningen gaven gemiddeld een 7,6. Cliënten die zorg thuis krijgen geven een 7,9. Over het algemeen lijken deelnemers (zeer) tevreden over de begeleiding die zij bij de RIBW krijgen. Respectievelijk 86% en 90% van de deelnemers uit de doelgroep ‘beschermd wonen’ en ‘ambulante begeleiding’ zijn (heel) tevreden over de dienstverlening in zijn algemeen. Respectievelijk 9% en 4% zijn (heel) ontevreden. 

De bereikbaarheid van de begeleiders overdag wordt positief beoordeeld door ruim 80% van de deelnemers. De bereikbaarheid ’s avonds, in het weekend en ’s nachts scoort echter lager: respectievelijk 65% en 57% van de deelnemers ‘beschermd wonen’ en ‘ambulante begeleiding’ zijn hier (heel) tevreden over. 14% en 16% zeggen hier echter (heel) ontevreden over te zijn. Bij de doelgroep ‘beschermd wonen’ valt het daarnaast op dat deelnemers in de directieregio Rivierenland relatief minder tevreden zijn dan deelnemers uit directieregio
Nijmegen.

Deelnemers met ambulante begeleiding zijn doorgaans vaker tevreden over de informatievoorziening dan deelnemers uit de doelgroep ‘beschermd wonen’. Van die eerste groep is 76% (heel) tevreden over de informatievoorziening, van die tweede groep is dat 67%. De deskundigheid van de begeleiders wordt door beide groepen hoog beoordeeld: 85% van de deelnemers met beschermd wonen en 91% van de deelnemers met ambulante begeleiding zijn hier (heel) tevreden over. Deelnemers uit de doelgroep beschermd wonen ervaren
een lagere mate van inspraak en keuzevrijheid: 71% is heel tevreden over hun mogelijkheden hierin, tegenover 87% bij de doelgroep met ambulante begeleiding. Daarnaast valt op dat voor doelgroep ‘beschermd wonen’ geldt dat deelnemers uit directieregio Rivierenland minder tevreden zijn over hun inspraakmogelijkheden dan deelnemers uit regio Nijmegen.

Daarnaast is nog gevraagd naar de informatie-uitwisseling tussen verschillende zorgverleners. Over het algemeen zijn deelnemers tevreden over hoe deze uitwisseling verloopt. 72% van de deelnemers met beschermd wonen is hier (heel) tevreden over, naast 79% voor de doelgroep met ambulante begeleiding.

Certificaten en keurmerken

RIBW Nijmegen & Rivierenland laat zich jaarlijks door geaccrediteerde organisaties onderzoeken en toetsen (audits). Ook wordt ons kwaliteitssysteem met interne audits getoetst. RIBW Nijmegen & Rivierenland is in het bezit van de volgende certificaten & keurmerken:

  • HKZ

Met de HKZ-certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) laten we zien dat we de zaken intern goed op orde hebben, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering. Het kwaliteitssysteem voldoet aan de internationale norm ISO-9001:2015.

  • ISO 27001

Met het behaalde ISO 27001 certificaat in 2020, een de hercertificering in 2023, laten we zien dat we serieus met informatiebeveiliging omgaan. Het geeft ons cliënten zekerheid dat we belang hechten aan privacy en zorgvuldig met persoonlijke gegevens omgaan. Het ISO 27001 certificaat bestaat uit een driejarige cyclus. Dit houdt in dat we voor drie jaar gecertificeerd zijn. In die periode worden er ieder jaar audits uitgevoerd om te controleren dat we nog aan alle eisen voldoen. Na de drie jaar volgt een hercertificering.

Bestuursverslag

Hier vind je ons bestuursverslag van 2022.

Kwaliteitsjaarverslag Forensische zorg

Het kwaliteitsjaarverslag Forensische zorg heeft als doel inzichtelijk te maken hoe de RIBW Nijmegen & Rivierenland forensische zorg biedt en hoe we werken aan de kwaliteit van die zorg. Het verslag start met een algemeen beeld van de forensische zorg binnen de organisatie. Daarna wordt per pijler van het kwaliteitskader beschreven in hoeverre de organisatie al voldoet aan de kwaliteitsaspecten, wat deze resultaten betekenen en op welke ontwikkelpunten de organisatie zich het komende jaar focust. Het verslag eindigt met inzicht in de prestatie indicatoren.

Je leest het kwaliteitsjaarverslag forensische zorg 2022 hier. 

Astrid
Story title

Ervaringsverhalen

Astrid ging zelfstandig wonen in een bekende omgeving

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.