We zijn er voor mensen die kampen met een ernstige psychiatrische aandoening. Dat kan bijvoorbeeld een depressie zijn, een persoonlijkheidsprobleem, een angststoornis, schizofrenie of een andere psychiatrische aandoening.

We hebben toegespitste begeleiding voor jongvolwassenen of juist ouderen met een intensievere zorgbehoefte. Er is ook begeleiding voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (waaronder Korsakov), mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) of dak- en thuislozen. Ook begeleiden we zorgmijders en mensen met een forensische titel.

Altijd een verwijzing nodig

Om de juiste begeleiding te kunnen geven, heeft de RIBW een geldige beschikking van de gemeente, Sociaal Wijkteam of verwijzing van een breed basisteam (BBT) nodig. Het kan zijn dat de cliënt hierbij jouw hulp vraagt. Op de pagina Aanmelden vind je hier meer informatie over. 

Intakegesprek

Zodra we de beschikking hebben ontvangen, nemen we contact op met de cliënt voor een intakegesprek. Bij dit gesprek mogen ook naasten en/of de behandelaar aanwezig zijn. De beschikking is het uitgangspunt voor het gesprek. Daarin staat welke ondersteuning de cliënt nodig heeft. Tijdens de intake bespreken we de wensen van de cliënt voor zover die binnen de beschikking vallen.

Start begeleiding

In de beschikking is het product vastgelegd. Als de begeleiding vanuit de RIBW start, stellen we samen met de cliënt een herstelplan op. Daarin staan de doelen waaraan de cliënt samen met de begeleiding gaat werken. 

Astrid
Story title

Ervaringsverhalen

Astrid ging zelfstandig wonen in een bekende omgeving

Wil je meer weten over de RIBW?

Neem dan contact met ons op. Op de aanmeldpagina vind je welke stappen een cliënt
kan zetten om zich aan te melden voor onze begeleiding.