Laat jouw stem horen

Als cliënt van de RIBW kun jij je stem laten horen. Je kunt onder andere meedenken en meebeslissen over het beleid van de organisatie. Dat kan via de medezeggenschap en inspraakbijeenkomsten. En dat is belangrijk, want ook jouw mening doet er toe.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad is van en voor cliënten. De leden weten stuk voor stuk wat het is om te maken te hebben met psychische uitdagingen. In de raad verwoorden zij de belangen van cliënten.

De raad heeft advies- en instemmingsrecht. Dat betekent dat ze advies mag geven en kan stemmen over het beleid van de RIBW. De Cliëntenraad houdt zich voornamelijk bezig met onderwerpen die de gehele RIBW Nijmegen & Rivierenland aangaan en regio-overstijgend zijn. Bij het inwinnen van informatie of het geven van advies werken ze samen met de Regioraden.

Ondersteuner Cliëntenraad: Gabriëlle Gieling
T: 06 10 63 78 79
E: g.gieling@ribw-nr.nl 

Regioraden

Er zijn drie Regioraden binnen de RIBW Nijmegen & Rivierenland: Regioraad Nijmegen, Regioraad Rijk van Nijmegen en Regioraad Rivierenland. De Regioraden geven advies aan de directeur van hun regio over zaken die spelen binnen deze regio. Bij overkoepelende thema’s werken zij samen tussen de Regioraden en met de Cliëntenraad. De Regioraden hebben ook advies- en instemmingsrecht.

Ondersteuner Regioraden: Len Raaijmakers
T: 06 46 38 58 24
E: l.raaijmakers@ribw-nr.nl

SamenSpraak

SamenSpraak houdt zich bezig met de informele medezeggenschap op locatie. Via inspraakbijeenkomsten kunnen cliënten en professionals van een RIBW-team op locatie in gesprek met de RIBW om verbeteringen in hun woon- en werkomgeving tot stand te brengen. SamenSpraak is op een laagdrempelige manier georganiseerd om zo zoveel mogelijk cliënten en professionals binnen de RIBW te betrekken bij de medezeggenschap.

Coördinator SamenSpraak: Evelien Krikke
T: 06 25 64 04 05
E: e.krikke@ribw-nr.nl

Meer informatie?

Bekijk dan de folder

Marco
Story title

Ervaringsverhalen

Marco over leven op straat en werken als vrijwilliger in de NuNN

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.