Deze website is eigendom van:

RIBW Nijmegen & Rivierenland
Kerkenbos 1103a
6546 BC Nijmegen

Postbus 1437
6501 BK Nijmegen

Bankrekening IBAN: NL26 RABO 0373 0969 92
BIC: RABONL2U
KvK: 410 57 184
BTW-nummer: NL0099.20.213.B01
RSIN-nummer 009920213

Webbeheer: Team Communicatie

Op deze website staan foto's gemaakt door:

  • Esther Otten - Nieuws uit Nijmegen (foto's Mode Met een Missie)
  • Norbert Voskens (foto's Opvang NuNN)
  • Jimmy Israël (foto Robin)
  • Froukje van Tol (medewerkers)
  • Raoul van Meel (medewerkers)
  • Steve Yeaman (foto's gemeente Beuningen)
  • Lens Fotografie (foto gemeente Buren)

Beeld- en filmmateriaal op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de RIBW Nijmegen & Rivierenland op generlei wijze openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) en gereproduceerd ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Francis
Story title

Ervaringsverhalen

Francis woont met hond Tommie en krijgt begeleiding thuis

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.