Werk brengt structuur in het leven, inkomen en financiële zelfstandigheid. Het biedt ook sociale contacten, voldoening, waardering en nieuwe ervaringen. Cliënten die daar aan toe zijn, begeleiden we stap voor stap naar zo zelfstandig mogelijk (betaald of onbetaald) werk en waar nodig een opleiding.

Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

Heb jij als ondernemer plaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dan zorgen wij voor de juiste begeleiding. We gebruiken daarvoor de IPS-methode. Deze methode helpt mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid bij het krijgen en behouden van betaald werk. Bijvoorbeeld Debby, werknemer bij manager Ester Funneman. "Mensen met een psychische kwetsbaarheid moeten soms op hun tenen lopen als ze een gewone baan krijgen, tussen collega’s die niet gewend zijn om hiermee om te gaan", vertelt Ester. "Tegelijk zien wij ook dat het ziekteproces dat mensen doormaken, vaak grillig is. Daardoor kan het echt lastig zijn voor langere tijd een positie vast te houden." Toen Debby door een lastige periode ging, is ze vanuit de communicatieafdeling gedetacheerd naar de centrale dagbestedingsvoorziening. "Ze heeft nu een ander takenpakket dat beter aansluit bij haar talenten waardoor ze veel meer in haar kracht zit. Dat maakt een groot verschil", zegt Funneman. Het hele verhaal lees je op https://www.awvn.nl/inclusief/...

Onze IPS-trajectbegeleiders begeleiden de cliënt, maar ook de werkgever. Bijvoorbeeld bij vragen over subsidies, aanpassingen op of in het werk, de inwerkperiode en samenwerking met collega’s. Wil je meer weten? Bekijk dan de website van IPS of de folder speciaal voor werkgevers.

Werkfit en Naar Werk

De RIBW werkt samen met het UWV bij de bemiddeling en re-integratie van cliënten naar werk. Meer weten? Neem contact op met de RIBW.

Werkprojecten

De RIBW heeft een uitgebreid aanbod aan werkprojecten. Cliënten kunnen hier onder deskundige begeleiding werkervaring opdoen. Bij een aantal werkprojecten levert dat mooie producten op, zoals schilderijen, kleding, meubels, beelden en sieraden. Maar u kunt ook gebruik maken van de diensten die cliënten bij verschillende werkprojecten aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan de koeriersdienst of tuinonderhoud. Meer weten? Bekijk de werkprojecten en ontdek de talenten van onze cliënten.

Team Daadwerk

RIBW Team Daadwerk helpt cliënten op weg naar een leerwerkplek of een vorm van betaald of vrijwillig werk. Dit kan bij een zorginstelling, een woningbouwvereniging of een organisatie voor natuurbehoud zijn. Het team begeleidt cliënten in de zoektocht naar werk, maar begeleidt ook cliënten die bijvoorbeeld een opleiding willen volgen. In een gesprek bepalen ze samen met de cliënt de mogelijkheden en brengen ze de wensen in kaart. Op basis daarvan stelt het team een stappenplan op. Team Daadwerk begeleidt cliënten bij het zo zelfstandig mogelijk aan de slag gaan. Meer informatie? Neem contact op met Team Daadwerk via telefoonnummer 088 382 24 46 of mail naar team.daadwerk@ribw-nr.nl.

Lamar
Story title

Ervaringsverhalen

Lamar over werk als medicijn & iets meemaken op de arbeidsmarkt

Wil je meer weten over de RIBW?

Bijvoorbeeld hoe wij je ondersteunen in het creëren van een kans voor een cliënt om weer mee te doen in de samenleving?

Neem dan contact met ons op.