Voor wie we er zijn

RIBW Nijmegen & Rivierenland is er voor mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid. Dat kan bijvoorbeeld een depressie zijn, een persoonlijkheidsprobleem, een angststoornis, schizofrenie of een andere psychotische aandoening. Aandoeningen waardoor het niet lukt om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Maar ook met periodes waarin het relatief goed kan gaan. We stemmen onze begeleiding daarop af.

We hebben toegespitste begeleiding voor jongvolwassenen of juist ouderen met een intensievere zorgbehoefte. Er is ook begeleiding voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (waaronder Korsakov), mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) of dak- en thuislozen. Ook begeleiden we zorgmijders en mensen met een forensische titel.

Wij begeleiden met zo'n 430 professionals en 70 vrijwilligers ongeveer 1500 cliënten vanaf 18 jaar. 

Ons aanbod

We ondersteunen mensen bij voorkeur in hun thuissituatie. Als dat niet mogelijk is, begeleiden we de cliënt in een beschermende woonomgeving. We ondersteunen op alle leefgebieden: wonen, dagbesteding, werken & leren, sociale relaties, financiën en gezondheid.

Onze professionals begeleiden hun cliënten individueel. Maar we geven ook collectieve begeleiding en training, daar werken cliënten met gelijkgestemden aan hun herstel. Dit gebeurt onder professionele begeleiding. Naast sociaal-psychiatrische begeleiders maken we ook gebruik van ervaringsdeskundigen.

“Samen doen wat écht nodig is ”

Over RIBW

Organisatie

Onze medewerkers werken in teams vanuit drie regio’s: Nijmegen, Rijk van Nijmegen en Rivierenland. De Serviceorganisatie verzorgt de bedrijfsvoering, adviseert en ondersteunt de Raad van Bestuur en alle teams.

Over RIBW

Kwaliteit

Wij vinden de kwaliteit van onze zorg erg belangrijk. Daarom vragen we regelmatig aan onze cliënten of zij tevreden zijn met onze zorg. Ook laten wij ons jaarlijks onderzoeken door externe organisaties.

Over RIBW

Nieuws

Hier vind je een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen bij RIBW Nijmegen & Rivierenland.

Nieuws

Life Goals Festival Nijmegen 2024
Life Goals Festival Nijmegen 2024
3 minuten
De RIBW zoekt jouw hulp!
De RIBW zoekt jouw hulp!
3 minuten