De Ondernemingsraad (OR) van de RIBW Nijmegen & Rivierenland bestaat uit werknemers die namens de medewerkers overleg voeren met de werkgever. De OR komt op voor de belangen van de medewerkers. Dit doet de OR door korte lijnen te hebben met medewerkers, de Raad van Bestuur en de directie.

De OR stelt kritische vragen en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Hierdoor kan de OR zijn rol waarmaken als vertegenwoordiger van de medewerkers. Én als belangrijke sparringpartner voor de organisatie.

Meer weten over de ondernemingsraad?

Neem contact op met het secretariaat

Secretariaat OR
T: 088 382 24 22
E: OR.secretariaat@ribw-nr.nl

Meer weten over onze organisatie?