“Onze opvang is meer dan een warme slaapplek, want je krijgt hulp van onze begeleiders. ”

Opvang & bemoeizorg

Heb je geen dak boven je hoofd, en kun je nergens terecht? Dan ben je van harte welkom bij onze opvang in Nijmegen, Tiel of Culemborg. Op sommige plekken is alleen nachtopvang, op andere plekken kun je 24 uur per dag terecht.

Soms zit iemand niet te wachten op ondersteuning, maar is het wel nodig. Onze begeleiders benaderen juist ook deze mensen die zorg lastig toelaten of in een isolement raken en gebaat zijn bij begeleiding. We noemen dat bemoeizorg.

Dit is er op de opvang

Bij de opvangplekken van de RIBW Nijmegen & Rivierenland is er een huiskamer om een praatje te maken, tv te kijken of mee te doen aan activiteiten. Onze begeleiders zorgen voor een fijne en veilige sfeer. Ook kun jij je bij ons douchen en wassen. En is er vaak eten & drinken te koop. In slaapzalen krijg je een plek om die avond te slapen. Kom je voor het eerst? Dan heb je altijd een intakegesprek. Met een begeleider maak je een plan om je doelen te bereiken. Bijvoorbeeld naar zelfstandig(er) wonen.

Nachtopvang NuNN Nijmegen

Bij de NuNN (Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen) kun je terecht voor de nacht. Er zijn 24 slaapplekken. Je betaalt € 5,60 per nacht voor een warme maaltijd en een slaapplek. Wil je ook iets doen voor anderen? Dan kun je bij de NuNN ook werken als vrijwilliger. Je bent verantwoordelijk voor de nachtopvang en besluit samen wie (tijdelijk) woont in één van de acht dienstwoningen. Begeleiders van de RIBW helpen met je eventuele schulden en verslaving.

Een vraag voor de (nacht)opvang van de NuNN? Bel voor Nijmegen van 8.30 tot 17.00 uur 088 382 24 54 en in de avond en nacht 06 15 21 46 69. 

Housing First

Ben je al lang dak- & thuisloos en heb je op meerdere vlakken hulp nodig, zoals bij psychische problemen en je verslaving? Mogelijk kan Housing First dan iets voor je doen. Je krijgt dan gelijk een huis en veel begeleiding. Jij laat die begeleiding toe, betaalt op tijd je huur en zorgt niet voor overlast. Samen maken we een plan om weer gezond te zijn en zo zelfstandig mogelijk te worden. Housing First is een samenwerking tussen IrisZorg, het Leger des Heils, de GGD en de RIBW Nijmegen & Rivierenland.

24-uurs opvang & nachtopvang Tiel

Bij de 24-uurs opvang (4 plaatsen) & nachtopvang (4 plaatsen) aan de Kwelkade in Tiel kunnen mensen uit de regio Rivierenland terecht die om allerlei redenen op straat belanden en nergens terecht kunnen. Bij ons krijg je eerst rust en spreken we daarna over de volgende stappen. Bij de nachtopvang krijg je veilig onderdak voor de nacht, een maaltijd, een bed en een mogelijkheid om te douchen en/of de was te doen. Als het in de winter ’s nachts -5 graden wordt, kunnen er meer mensen bij ons overnachten. We plaatsen er dan bedden en matrassen bij.

De (nacht)opvang in Tiel bereik je via 06 27 65 42 83 (24-uurs bereikbaarheid). 

Tussenvoorziening Culemborg

Sta je (bijna) op straat door bijvoorbeeld een echtscheiding, huiselijk geweld, schulden, psychische problemen of een verslaving? Dan ben je welkom in onze tussenvoorziening. Je krijgt een eenvoudige tijdelijke kamer. Zo heb je een plek om tot rust te komen. Ook krijg je hulp en begeleiding om uit je situatie te komen en weer zelfstandig te gaan wonen. We hebben plek voor 5 mannen of vrouwen en één gezin.

Dwarsweg Nijmegen

De Dwarsweg biedt huisvesting en begeleiding aan dak- en thuisloze jongvolwassenen van 18 t/m 23 jaar. Naast dak- en thuisloosheid is er altijd sprake van een verwevenheid aan problemen op diverse leefgebieden, waaronder een ernstige psychische kwetsbaarheid.

Wil je hier meer over weten? Bekijk dan de flyer van de Dwarsweg of de video hiernaast. Er zijn nog twee delen van deze video. Die vind je op YouTube (deel 2 en deel 3).

Zorgwoningen Nijmegen

Aan de rand van de Nijmeegse wijk Weezenhof staan sinds 2022 acht eenvoudige woonunits voor voormalig daklozen. De bewoners zijn langdurig dakloos geweest, hebben psychiatrische klachten, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek. Eerden waren ze nergens echt op hun plek. Hier, in deze zorgwoningen, hebben ze eindelijk een eigen woning. De zorgwoningen is een initiatief van de gemeente Nijmegen. De begeleiding is in handen van de GGD, Leger des Heils, IrisZorg en de RIBW Nijmegen & Rivierenland. 

Eliane
Story title

Ervaringsverhalen

Eliane over worstelen met suïcidale gedachten

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.