De organisatie wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de besturing. We werken vanuit drie regio’s, met elk een directeur:

  • Nijmegen
  • Rijk van Nijmegen, OGGZ & forensische zorg
  • Rivierenland, Participatie & Werk

De Serviceorganisatie verzorgt de bedrijfsvoering en adviseert. Ze bestaan uit:

  • EAD
  • Huisvesting
  • ICT
  • HRM
  • Zorg & Innovatie
  • Medezeggenschap
  • Servicedesk

Het bestuursbureau ondersteunt de Raad van Bestuur. Hieronder valt ook Communicatie & Marketing. 

Onze teams begeleiden cliënten binnen (beschermende) woonvormen en aan huis en bieden ondersteuning bij participatie & werk. 

Bekijk onze organisatiestructuur ook in ons organogram.

Organisatie

Missie, visie en strategie

Ieder mens heeft het recht op een betekenisvol leven. En recht om mee te doen in de samenleving. Een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) mag daar geen belemmering bij zijn.

Organisatie

Bestuur en toezicht

De Raad van Bestuur en het directieteam zijn verantwoordelijk voor het beleid en leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

Organisatie

Werkgebied

Wij werken in het gebied in en rondom Nijmegen, West-Betuwe en Maas en Waal.

Organisatie

Locaties

RIBW Nijmegen & Rivierenland werkt vanuit verschillende locaties.

Organisatie

Publicaties

Bekijk hier belangrijke documenten van de RIBW Nijmegen & Rivierenland.

Organisatie

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad is een afspiegeling van de medewerkers van de verschillende voorzieningen. Ze behartigt de belangen van medewerkers.

Organisatie

Geschiedenis

Lees over de geschiedenis van de RIBW Nijmegen & Rivierenland en over RIBW's in het algemeen.