De organisatie wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de besturing.
We werken in meerdere regio’s:

  • Nijmegen
  • Rivierenland/OGGZ

Ook hebben wij een tak Participatie & Werk.

De Serviceorganisatie verzorgt de bedrijfsvoering en adviseert. Ze bestaat uit:

  • EAD
  • Huisvesting
  • ICT
  • HRM
  • Zorg & Innovatie
  • Servicedesk

Het Bestuursbureau ondersteunt de Raad van Bestuur. Hieronder valt ook de medezeggenschap en kwaliteit. 
Marketing & communicatie en Zorgverkoop vallen onder de Raad van Bestuur. 

Onze teams begeleiden cliënten binnen (beschermende) woonvormen en aan huis en bieden ondersteuning bij participatie & werk. 

Bekijk onze organisatiestructuur ook in ons organigram (scroll helemaal naar beneden). 

Organisatie

Missie, visie en strategie

Ieder mens heeft het recht op een betekenisvol leven. En recht om mee te doen in de samenleving. Een ernstige psychische kwetsbaarheid mag daar geen belemmering bij zijn.

Organisatie

Bestuur en toezicht

De Raad van Bestuur en het managementteam zijn verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

Organisatie

Werkgebied

Wij werken in het gebied in en rondom Nijmegen, West-Betuwe en Maas en Waal.

Organisatie

Locaties

RIBW Nijmegen & Rivierenland werkt vanuit verschillende locaties.

Organisatie

Publicaties

Bekijk hier belangrijke documenten van de RIBW Nijmegen & Rivierenland.

Organisatie

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad is een afspiegeling van de medewerkers van de verschillende voorzieningen. Ze behartigt de belangen van medewerkers.

Organisatie

Geschiedenis

Lees over de geschiedenis van de RIBW Nijmegen & Rivierenland en over RIBW's in het algemeen.