“Wij begeleiden daar waar het herstel plaatsvindt: in het dagelijks leven ”

We begeleiden al zo'n 35 jaar mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid. Dit doen we op een RIBW-locatie (beschermd wonen) of bij de cliënt thuis (ambulante begeleiding). Wij zijn geen behandelaars of artsen, maar begeleiden daar waar het herstel plaatsvindt: in het dagelijks leven. Dit doen we met onze sociaal-psychiatrische begeleiders, maar ook met ervaringsdeskundigen.

We ondersteunen in wonen, werken & leren, het opbouwen van sociale relaties, financiën & administratie, gezond leven & zingeving en persoonlijk herstel. En met het vinden van een zinvolle dagbesteding. We bieden diverse activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden zodat cliënten weer kunnen meedoen. Dit varieert van laagdrempelige activiteiten zoals de inloop in de wijk tot het ontwikkelen van talenten en vaardigheden in dagactiviteitencentra en bij leerwerkprojecten.

Aan extramurale dienstverlening leveren wij de producten Beschermd Thuis, Modulair Pakket Thuis (MPT), Specialistische begeleiding, Begeleiding OGGZ en WijkGGZ. Lees daar op deze pagina meer over. 

Herstelondersteunende zorg

We werken bij de RIBW herstelondersteunend. Dit betekent dat we luisteren naar wat een cliënt nodig heeft om te herstellen. Zijn of haar talenten, wensen en doelen staan centraal en de cliënt voert zoveel mogelijk eigen regie. 

Wil je hier meer over weten? Bekijk dan de webpagina Herstelondersteunende zorg op deze website. 

Begeleidingsplan

Op basis van de indicatie van de cliënt stellen we samen een begeleidingsplan op. In dit plan leggen we vast op welke gebieden we ondersteuning bieden en hoe we dat doen. Als het nodig is, stellen we het plan bij.

Samen met professionele partners

Samen met de cliënt bekijken we welke organisatie ook hulp kunnen bieden, welke voorzieningen er zijn in de wijk en of familie en vrienden iets kunnen betekenen. Zo zorgen we samen met onze professionele partners voor een passende ondersteuning en zorg. En doet iedere professional waar hij goed in is. We werken intensief samen met andere organisaties: de gemeenten van Nijmegen en Rivierenland, woningcorporaties, zorg-, welzijn- en behandelinstellingen. Dat doen we zoveel mogelijk in de wijk, dichtbij de cliënt en zijn of haar leefomgeving.

Psychiatrisch begeleider Nicky in gesprek met het sociaal team Beuningen

Marit
Story title

Ervaringsverhalen

Marit over haar eerste eigen huis en het keukentafelgesprek

Wil je meer weten over de RIBW?

Neem dan contact met ons op. Op de aanmeldpagina vind je welke stappen een cliënt
kan zetten om zich aan te melden voor onze begeleiding.