“Ondersteuning waar het nodig is: in je eigen huis. ”

Begeleiding in je eigen omgeving

Worstel je met psychische klachten en weet je niet meer hoe je zelf je problemen op moet lossen? Dan kunnen simpele dingen al te moeilijk zijn. Werken, boodschappen doen, rekeningen betalen, schoonmaken, of voor jezelf zorgen. De RIBW Nijmegen & Rivierenland helpt je. In je vertrouwde omgeving: je eigen huis. Je vaste begeleider komt geregeld bij jou thuis. Je werkt dan samen aan de dingen waar jij hulp bij nodig hebt.

Zorg-/herstelplan

Samen stel je een zorg-/herstelplan op: wat kun je nog prima zelf? Waar heb je echt hulp bij nodig? Welke doelen heb je en hoe kan je die bereiken? Ons uitgangspunt is hierbij; houd zoveel mogelijk regie op je eigen leven. Dit noemen we ook wel herstelondersteunende zorg. Samen werken we aan concrete doelen en beginnen bij die zaken die jouw herstelproces het meest in de weg staan. Zo werk je stap-voor-stap aan je herstel.

Beschermd Thuis 

Woon je zelfstandig, maar vind je het fijn om af en toe aan te sluiten bij een beschermd wonen groep of een andere vorm van groepsgerichte ondersteuning? Met Beschermd Thuis sluit je makkelijk aan bij een groep, of bel je als dat nodig is. Maar, het kan ook zijn dat je beschermd woont, maar meer zelfstandig wilt zijn. Met beschermd thuis woon je in je eigen appartement, maar kun je dag en nacht terugvallen op begeleiders als dat nodig is. Je betaalt zelf huur en voorziet in je eigen levensonderhoud. De gemeente betaalt de zorg. Voor de ondersteuning die je krijgt, betaal je een eigen bijdrage in de vorm van een abonnementstarief van 20,60 euro per maand.

Modulair Pakket Thuis (MPT)

Heb je langdurige intensieve psychiatrische zorg nodig, maar wil je ook zelfstandig en veilig wonen? Dan is ondersteuning met een Modulair Pakket Thuis (MPT) misschien iets voor jou!

MPT is vooral bedoeld voor mensen die (meerdere keren per week) zorg nodig hebben (gepland én ongepland) en die naast de professionele hulp ook mensen om zich heen hebben die een oogje in het zeil houden en/of een deel van de zorg kunnen overnemen als dat nodig is.

Onder de dienstverlening vallen verpleging, persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, behandeling, huishoudelijke verzorging, logeren, dagbesteding en passend vervoer naar dagbesteding (indien beschikt) en een 24-uurs beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdienst.

De zorg kan geleverd worden door verschillende organisaties, bijvoorbeeld de behandeling door Pro Persona en de verpleging door een thuiszorgorganisatie. De RIBW heeft als taak om de zorg die je krijgt te coördineren. Je betaalt zelf de huur en voorziet in je eigen levensonderhoud.

Dit pakket valt onder Wlz en je betaalt hiervoor een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Deze is afhankelijk van het inkomen, het eigen vermogen, de samenstelling van het huishouden en de woonplaats. Tot 20 uur per maand is de eigen bijdrage een variant op het abonnementstarief, vanaf 20 uur en meer per maand betaal je een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De bijdrage wordt bepaald aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Specialistische ambulante begeleiding

Woon je in Rivierenland of Nijmegen? Dan kan je specialistische ambulante begeleiding van ons krijgen. We hebben hiervoor een contract met je gemeente. Per casus bekijken we welke vragen we wel en niet kunnen oppakken. Dit doen we in overleg met onze zorgpartners. 

Een vaste begeleider komt geregeld bij je thuis en dan werken jullie samen aan dingen waar jij hulp bij nodig hebt. Samen stel je een zorg-/herstelplan op: wat kun je nog prima zelf? Waar heb je echt hulp bij nodig?

Soms kunnen dingen als boodschappen doen, rekeningen betalen, schoonmaken, of voor jezelf zorgen een uitdaging voor je zijn. De RIBW Nijmegen & Rivierenland helpt je dan. Ons uitgangspunt is hierbij; houd zoveel mogelijk regie op je eigen leven. 

De kosten hiervoor zijn een eigen bijdrage in de vorm van een abonnementstarief. Deze betaal je aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Voor professionals

De RIBW biedt bij Beschermd Thuis de volgende producten aan: Begeleiding individueel en begeleiding groep (woonzorg). Om zelfstandig te kunnen wonen, kun een cliënt gebruikmaken van 130 uur individuele begeleiding per jaar. Als dit nodig is en beschikt, kan een cliënt ook gebruikmaken van de diensten van een nabijgelegen zorginstelling of voorziening (dit heet begeleiding groep). Cliënten kunnen aansluiten bij een beschermende woongroep (met uitzondering van de lichtste variant van Beschermd thuis) en gebruikmaken van 24-uurs beschikbaarheid & bereikbaarheid. Zinvolle dagbesteding vinden wij een belangrijk onderdeel van het traject. Een cliënt kan 5 dagdelen dagbesteding afnemen. Beschermd Thuis kent drie producten: Licht, Groep licht en Groep middelzwaar. Ook bieden wij Modulair Pakket Thuis (MPT) aan (zie hierboven). Wilt u meer weten? Bekijk dan de pagina voor professionals.

Hulp aanvragen

Wil je Beschermd Thuis aanvragen? Dan meld je je aan bij de Toegang Beschermd Wonen van de GGD Gelderland-Zuid. Wil je meer weten over de stappen die je moet volgen om je aan te melden? Bekijk dan de aanmeldpagina.

Heb je langdurig intensieve begeleiding thuis nodig en meen je in aanmerking te komen voor de Wet langdurige zorg (Wlz), en dus de MPT? Dan verloopt de aanvraagprocedure via het CIZ (www.ciz.nl). Wil je weten welke stappen je moet volgen? Bekijk dan de aanmeldpagina.

Wil je ambulante begeleiding bij jou thuis? Bespreek dat dan met het sociaal wijkteam van jouw gemeente. In Nijmegen met Buurtteams Volwassenen (of kijk op www.vraaghulpnijmegen.nl). Zij beslissen of dit kan en voor hoeveel uur. Wil je weten welke stappen je moet volgen? Bekijk dan de aanmeldpagina.


Astrid
Story title

Ervaringsverhalen

Astrid ging zelfstandig wonen in een bekende omgeving

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.