De Raad van Bestuur en het managementteam zijn verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het managementteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.

Raad van Bestuur

drs. Caroline Truijens
Raad van Bestuur

Managementteam

drs. Ronald Caminada MBAH
Directeur

Marc van Lee
Directeur

drs. Reinet Krijger
Directeur Serviceorganisatie   

Ellis Scharenborg
Bestuurssecretaris

Accountmanager

Eloy Peters
Accountmanager

Raad van Toezicht

drs. Ronald Helder - voorzitter
Dide Hoop MSc - lid
drs. Gaico Frieling - lid
drs. Arnold Veldman - lid
Gabriëlle Verbeek MBA PhD - vicevoorzitter en lid
Gerda Weitkamp - lid