De Raad van Bestuur en het directieteam zijn verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het directieteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.

Raad van Bestuur

drs. Edwin ten Holte MSM
Raad van Bestuur   

Directie

drs. Ronald Caminada MBAH
Directeur

Marc van Lee
Directeur

drs. Reinet Krijger
Directeur Serviceorganisatie   

Accountmanager & bestuurssecretaris

Eloy Peters
Accountmanager

Heleen Klop
Bestuurssecretaris

T: 088 382 24 22
E: bestuurssecretariaat@ribw-nr.nl

Raad van Toezicht

Ir. Harrie Windmüller - voorzitter
drs. Gaico Frieling - lid
drs. Arnold Veldman - lid
Gabriëlle Verbeek MBA PhD - lid
Gerda Weitkamp - lid