Integrale GGZ

IrisZorg, Pro Persona, RIBW Arnhem & Veluwe Vallei en RIBW Nijmegen & Rivierenland slaan de handen ineen. Voor mensen met een complexe psychische hulpvraag werken wij samen volgens de principes van Positieve Gezondheid, Herstelondersteunende zorg en Netwerkzorg. Deze samenwerking noemen we I-GGZ (Integrale GGZ).

Wil je hier meer over weten? Bekijk dan de pagina Integrale GGZ.

WijkGGZ

In 2021 startte RIBW Nijmegen & Rivierenland een nieuwe samenwerking: WijkGGZ. In de WijkGGZ werken zorgpartners Pro Persona, IrisZorg, Pluryn en RIBW Nijmegen & Rivierenland samen met lokale partners aan persoonsgerichte zorg en ondersteuning aan mensen met een psychisch kwetsbaarheid en hun naasten. Met veel oog voor de vraag van de wijkbewoner en met de kracht van ervaringsdeskundigheid, waarbij alle casuïstiek multidisciplinair wordt benaderd. Zij willen voorkomen dat situaties in de wijk escaleren, door vroegtijdig te signaleren, specialistische expertise in te zetten en behandeling en begeleiding samen te laten komen.

Wil je hier meer over weten? Bekijk dan de pagina WijkGGZ

Zorgwoningen Nijmegen

Aan de rand van de Nijmeegse wijk Weezenhof staan sinds 2022 acht eenvoudige woonunits voor voormalig daklozen. De bewoners zijn langdurig dakloos geweest, hebben psychiatrische klachten, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek. Eerden waren ze nergens echt op hun plek. Hier, in deze zorgwoningen, hebben ze eindelijk een eigen woning. De zorgwoningen is een initiatief van de gemeente Nijmegen. De begeleiding is in handen van de GGD, Leger des Heils, IrisZorg en de RIBW Nijmegen & Rivierenland.

Wil je hier meer over weten? Bekijk dan de pagina Zorgwoningen Nijmegen.  

Housing First

Mensen die al lang dak- & thuisloos zijn en op meerdere vlakken hulp nodig hebben kunnen geholpen worden door Housing First. Vanuit het principe: eerst een huis, dan de zorg. Housing First is een samenwerkingsverband van GGD Gelderland-Zuid, Leger des Heils, RIBW Nijmegen & Rivierenland, IrisZorg en de woningbouwcorporaties.

Wil je hier meer over weten? Bekijk dan de pagina Housing First.

Samen Sterker in de Wijk (moderne devotie)

Samen bouwen aan inclusieve buurten. Waar alle bewoners, ook kwetsbare mensen, een plek hebben en mee kunnen doen in onze samenleving. Dat is de droom van Portaal, Talis, Woonwaarts, Driestroom, Pro Persona, IrisZorg en RIBW Nijmegen & Rivierenland.  “In de intentieovereenkomst staat hoe we onze droom willen realiseren”, vertelt Woonwaarts. “Onder meer via de leergang ‘Moderne Devotie’, die we samen doorliepen, hebben we de uitgangspunten hiervoor ontdekt. We hebben opgeschreven hoe we door samenwerking essentiële veranderingen kunnen verwezenlijken voor wonen en zorg in de wijk.” RIBW Nijmegen & Rivierenland vult aan: “Dat begint bij het inclusief denken van ons als zorgorganisaties en woningcorporaties. Staan voor inclusie.” 

Wil je hier meer over weten? Bekijk dan de pagina Samen Sterker in de Wijk

RIBW & Skill'ness: "Leren door te doen en te ervaren, dat is onze specialiteit"

RIBW & Het Theezaakje: "Vrolijke thee met een sociaal verhaal"

Cato
Story title

Ervaringsverhalen

Cato over bijna op jezelf wonen en je eigen ritme bepalen

Wil je meer weten over de RIBW?

Neem dan contact met ons op. Op de aanmeldpagina vind je welke stappen een cliënt
kan zetten om zich aan te melden voor onze begeleiding.