De RIBW Nijmegen & Rivierenland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de site problemen veroorzaakt voor uw computer. De RIBW kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Mocht u problemen ondervinden op onze site of volgens u onjuiste informatie aantreffen, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Copyright

Beeld- en filmmateriaal op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de RIBW Nijmegen & Rivierenland op generlei wijze openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) en gereproduceerd ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Privé

De RIBW Nijmegen & Rivierenland hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze website. De informatie die u ons verstrekt ten behoeve van informatieverzoeken of aanvragen, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag of reactie.

De RIBW houdt zich aan wetten en regionale afspraken die verplichten om als professionals actie te ondernemen wanneer de RIBW op de hoogte is van diverse vormen van huiselijk geweld. De RIBW werkt volgens de landelijke richtlijnen van de meldcode Huiselijk Geweld. De RIBW heeft conform de wetgeving een meldcode vastgesteld zodat medewerkers weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Angela
Story title

Ervaringsverhalen

Angela heeft paniekaanvallen en angsten

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.

Nieuws

Lifegoals Fit en Fun event 23 april 2024
Lifegoals Fit en Fun event 23 april 2024
3 minuten
De RIBW zoekt jouw hulp!
De RIBW zoekt jouw hulp!
3 minuten