Wat doet de WijkGGZ?

Zij willen voorkomen dat situaties in de wijk escaleren, door vroegtijdig te signaleren, specialistische expertise in te zetten en behandeling en begeleiding samen te laten komen. Eerder draaide de WijkGGZ pilots in Nijmegen Dukenburg en Tiel. De ervaringen die hier zijn opgedaan worden nu gebruikt in het WijkGGZ-aanbod.

De WijkGGZ bezoekt vroegtijdig een inwoner die psychisch kwetsbaar is en biedt de helpende hand en doet wat nodig is. Zonder beschikking en zonder wachttijd. Voor de ene inwoner betekent dit dat kortdurende ondersteuning voldoende is. Voor de ander dat hij samen de tijd kan overbruggen totdat geïndiceerde behandeling of begeleiding start.

“Ik kreeg een half jaar begeleiding van WijkGGZ in Nijmegen Dukenburg. Na de intake hield ik contact met de ervaringsdeskundige van het team en spraken we elkaar regelmatig via WhatsApp, telefonisch of via de mail. We wandelde ongeveer eens per maand. Een fijne en laagdrempelige manier van contact. De gesprekken waren zoals met een vriendin, maar dan één met wat extra kennis. Heel menselijk en informeel. De ervaringsdeskundige deelde vaak eigen ervaringen en was naar mij oordeelvrij. We maakten geen plan voor de begeleiding maar bekeken bij elk contact wat er op dat moment nodig was en daar werd dan ruimte voor gemaakt. Dit informele karakter vond ik juist heel fijn.”

Inwoner Claudia

WijkGGZ: dé schakel tussen lokale toegang en geïndiceerde zorg

Elke gemeente in Rivierenland heeft zijn eigen WijkGGZ-team (soms is er één team voor meerdere gemeenten). Dit team is dé schakel tussen de lokale toegang van gemeenten/huisartsenzorg (POH) en de geïndiceerde GGZ/verslavingszorg/lvb-gehandicaptenzorg anderzijds.

Elk WijkGGZ-team werkt in afstemming met lokale ketenpartners. Dat kan tot verschillen tussen WijkGGZ-teams leiden. Het is in die zin dus geen blauwdruk, maar echt maatwerk. Ook worden er, indien nodig, wijkgerichte interventies georganiseerd, samen met bijvoorbeeld welzijn.

De specialisten en ervaringsdeskundigeprofessionals in het team werken naast hun uren in het WijkGGZ-team als begeleider of behandelaar bij de betrokken zorgaanbieders. Een WijkGGZ-team wordt gefinancierd door de betreffende gemeente en de zorgverzekeraars.

“De WijkGGZ is één team dat laagdrempelig en heel direct aanpakt. Dat kan omdat er naast professionals ook ervaringsdeskundigen in het team zitten. Door zo aan de voorkant te werken voorkomen we eerder crisissituaties. Dit voorkomt ook dat we langs elkaar heen werken of dat opgeschaald moet worden naar onnodige specialistische zorg. Maar vooral krijgen we minder leed bij mensen die het raakt. Ik geloof heel sterk in deze preventieve aanpak.”

Wethouder gemeente

Achtergrond

Mensen met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid hebben vaak een zorgvraag in meerdere domeinen (psychiatrie, verslaving, LVB, somatisch) en hun zorgvraag wisselt in intensiteit.

Het huidige ondersteunings- en zorgaanbod voor deze mensen is versnipperd en er zijn veel partijen met verschillende financiering bij betrokken. Door onvoldoende samenwerking en afstemming duurt het vaak onnodig lang voordat deze mensen de juiste zorg krijgen. Het concept WijkGGZ-teams is één van de eerste stappen om dit te verbeteren.

Marco
Story title

Ervaringsverhalen

Marco over leven op straat en werken als vrijwilliger in de NuNN

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.