Publicaties

Kwaliteitsjaarverslag Forensische zorg

Het kwaliteitsjaarverslag Forensische zorg maakt inzichtelijk hoe de RIBW Nijmegen & Rivierenland forensische zorg biedt en hoe we werken aan de kwaliteit van die zorg. Het verslag start met een algemeen beeld van de forensische zorg binnen de organisatie. Daarna wordt per pijler van het kwaliteitskader beschreven in hoeverre de organisatie al voldoet aan de kwaliteitsaspecten, wat deze resultaten betekenen en op welke ontwikkelpunten de organisatie zich het komende jaar focust. Het verslag eindigt met inzicht in de prestatie-indicatoren.

Publicaties

Bestuursverslag 2022

Benieuwd naar hoe RIBW Nijmegen & Rivierenland het afgelopen jaar heeft gepresteerd en welke dienstverlening we hebben geboden? Je leest het in ons jaarlijkse bestuursverslag. Je kan het verslag ook als doorblader-pdf bekijken. 

Publicaties

Jaarrekening 2022

In deze jaarrekening vind je uitgebreide financiële informatie over het jaar 2022 van RIBW Nijmegen & Rivierenland.

Publicaties

Strategische koers 2023 – 2024

De personele krapte en de steeds veranderende intensievere hulpvragen van onze cliënten vragen om een goede organisatie van de zorg en betere toerusting van medewerkers en teams. Deze uitdagingen vormden de aanleiding voor de RIBW Nijmegen & Rivierenland om opnieuw focus te bepalen en een strategie voor 2023 - 2024 te formuleren. 

Publicaties

Factsheet RIBW

Benieuwd naar hoeveel cliënten we begeleiden, welke diensten we aanbieden, waar we dit doen en door wie? Je vindt het allemaal in onze factsheet.

Publicaties

RIBW Dienstverlening Nijmegen 2024

RIBW Nijmegen & Rivierenland begeleidt cliënten bij wonen en participatie. Bekijk hier wat wij voor onze cliënten in regio Nijmegen en Rijk van Nijmegen kunnen betekenen.

Publicaties

RIBW Dienstverlening Rivierenland 2024

RIBW Nijmegen & Rivierenland begeleidt cliënten bij wonen en participatie. Bekijk hier wat wij voor onze cliënten in regio Rivierenland kunnen betekenen.

Publicaties

Organigram RIBW

Wil je graag weten hoe de interne structuur van onze organisatie eruitziet? Dit wordt overzichtelijk en schematisch weergegeven in ons organigram.