Beschermd Thuis
Neem je Beschermd Thuis af, dan woon je in je eigen huis, eventueel in de buurt van andere cliënten of van een zorginstelling. Om zelfstandig te kunnen wonen, kun je gebruik maken van 130 uur individuele begeleiding per jaar. Ter ondersteuning van je herstel kun je daarnaast 5 dagdelen dagbesteding afnemen en kan als dit nodig is en beschikt, gebruik worden gemaakt van de diensten van een nabijgelegen zorginstelling of voorziening (dit heet begeleiding groep). Bij de dienstverlening hoort ook een 24-uurs beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdienst die gebeld kan worden als het bijvoorbeeld in de nacht of in het weekend niet goed gaat.

Je betaalt zelf de huur en voorziet in je eigen levensonderhoud, de gemeente financiert de zorg. Voor de ondersteuning die je krijgt, betaal je een eigen bijdrage in de vorm van een abonnementstarief van 19 euro per maand.m Neem je Beschermd Thuis af dan geldt de beschikking voor 2 tot 5 jaar. Dit is afhankelijk van je situatie en zorgvraag. Verloopt de beschikkingstermijn dan wordt samen met jou gekeken of en zo ja in welke vorm je ondersteuning nodig hebt voor de periode erna. Beschermd Thuis wordt geboden in drie vormen: Licht, Groep licht en Groep middelzwaar.

M
odulair Pakket Thuis (MPT)
Wil je ondanks de behoefte aan langdurige intensieve psychiatrische zorg zelfstandig en veilig wonen dan is ondersteuning met een Modulair Pakket Thuis (MPT) een mogelijkheid. MPT is vooral bedoeld voor mensen die (meerdere keren per week) zorg nodig hebben (gepland én ongepland) en die naast de professionele hulp ook mensen om zich heen hebben die een oogje in het zeil houden en/of een deel van de zorg kunnen overnemen als dat nodig is.

Onder de dienstverlening vallen verpleging, persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, behandeling, huishoudelijke verzorging, logeren, dagbesteding en passend vervoer naar dagbesteding (indien beschikt) en een 24-uurs beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdienst. De zorg kan geleverd worden door verschillende organisaties, bijvoorbeeld de behandeling door Pro Persona en de verpleging door een thuiszorgorganisatie. De RIBW heeft als taak om de zorg die je krijgt te coördineren.
Je betaalt zelf de huur en voorziet in je eigen levensonderhoud. De zorg valt onder de Wlz en wordt gefinancierd door het Zorgkantoor op basis van een levenslange beschikking door het CIZ. Voorwaarde om deze ondersteuning te krijgen is wel dat de zorg die geleverd wordt niet duurder is dan de zorg die je krijgt als je in een instelling zou wonen. Voor de ondersteuning die je krijgt, betaal je een eigen bijdrage. Deze wordt berekend door het CAK.

Specialistische begeleiding

Specialistische begeleiding is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden op alle levensgebieden zodat zelfstandig wonen mogelijk is. De begeleiding die je krijgt is gericht op herstel; het verbeteren van de kwaliteit van leven, het vergroten van het kunnen nemen van de eigen regie en gebruik kunnen maken van kansen en mogelijkheden. Wil je gebruik maken van een vorm van dagbesteding (of het vervoer er naartoe) of een 24-uurs beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdienst dan kun je hiervoor apart een beschikking aanvragen.

Je betaalt zelf de huur en voorziet in je eigen levensonderhoud, de gemeente financiert de zorg. De beschikking voor specialistische begeleiding wordt afgegeven door het sociaal wijkteam of beschikkingsvrij geleverd. Voor de ondersteuning die je krijgt, betaal je een eigen bijdrage in de vorm van een abonnementstarief van 19 euro per maand. Neem je Specialistische begeleiding af dan is de beschikking tijdelijk of voor een langere periode. Dit is afhankelijk van je situatie en zorgvraag. Verloopt de beschikkingstermijn dan wordt samen met jou gekeken of en zo ja in welke vorm je ondersteuning nodig hebt voor de periode erna.

Begeleiding OGGZ

Is het om allerlei redenen lastig om zelf hulp te zoeken of te krijgen bij de langdurige en ingewikkelde problemen die voortkomen uit je psychiatrische aandoening, verslaving en/of omdat je geen vaste woon- of verblijfplaats hebt. Dan komt de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) in beeld. Contact met de OGGZ ontstaat als je zelf hulp zoekt of je actief wordt aangemeld door een hulpverlener of een regieteam in de buurt, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een overlastsituatie en/of men bang is dat je in een onveilige situatie verkeert. Afhankelijk van de situatie vindt de hulp voor een kortere of langere periode plaats. De zorg wordt gesubsidieerd door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en vindt via de gemeente plaats.

WijkGGZ

Woon je zelfstandig en heb je ondersteuning nodig vanwege een ernstige psychiatrische aandoening, verslaving en/of verstandelijke beperking - eventueel in combinatie met behandeling - dan kun je daarvoor terecht bij de WijkGGZ. Bijzonder aan WijkGGZ is de inzet van mensen met ervaringsdeskundigheid bij de intake en ondersteuning, en het oog voor preventie. De kracht van WijkGGZ is de samenwerking tussen meerdere zorgorganisaties, jouw netwerk, huisartsen, buurtteams, woningcorporaties, schuldhulpverlening, politie en andere partijen. Er wordt breed gekeken naar wat je nodig hebt en daar wordt de juiste financieringsbron bij gezocht. Dit kan de gemeente (Wmo) zijn, het Zorgkantoor (Wlz), Zorgverzekering (Zvw) of een combinatie van deze financieringsbronnen. Afhankelijk van de zorg die je krijgt (Wlz, Wmo of Zvw) betaal je wel of geen eigen bijdrage.

Marit
Story title

Ervaringsverhalen

Marit over haar eerste eigen huis en het keukentafelgesprek

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.

Nieuws

Life Goals Festival Nijmegen 2024
Life Goals Festival Nijmegen 2024
3 minuten
De RIBW zoekt jouw hulp!
De RIBW zoekt jouw hulp!
3 minuten