1. VERZEKERINGEN

Collectiviteitskorting bij verzekeraar Centraal beheer

Sluit je een verzekering af bij Centraal Beheer dan kun je gebruik maken van korting. Deze korting geldt ook voor je partner. En voor je kinderen als deze bij je wonen en jonger zijn dan 27 jaar en zelf geen werkgever hebben. Na je pensioen kun je ook gebruik blijven maken van deze korting.

Meer informatie vind je op https://www.centraalbeheer.nl/verzekeringen/korting.

Collectieve inkomensverzekering

Als RIBW zien wij graag dat onze medewerkers gezond zijn en blijven, maar wij weten ook dat dit helaas niet voor iedereen is weggelegd. Jaarlijks worden in Nederland zo’n 55.000 werknemers geconfronteerd met arbeidsongeschiktheid met als gevolg een forse inkomensdaling. Soms zelfs tot onder bijstandsniveau. Het liefst willen wij natuurlijk voorkomen dat iemand arbeidsongeschikt raakt, maar helaas gaat dat niet.

Om de inkomensterugval van medewerkers bij arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te beperken, heeft de RIBW een collectieve inkomensverzekering afgesloten tegen een gunstige premie zonder dat de verzekeraar bij aanvang gezondheidseisen stelt.

Omdat wij het belangrijk vinden dat onze medewerkers gedekt zijn tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid, betaalt de RIBW de helft van de premie.

Helaas is de verzekering niet toegankelijk voor medewerkers in een bijzondere situatie:

  • Je bereikt binnen twee jaar de AOW-gerechtigde leeftijd
  • Je ontvangt reeds een uitkering van het UWV vanwege (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid
  • Je ontvangt al een WAO-uitkering
  • Je hebt een Wajong-status

Als je bent uitgezonderd van deelname (en dit is bekend bij de RIBW), dan word je niet aangemeld voor de verzekering. Medewerkers die in het verleden een WAO- of WIA-uitkering hebben gehad en inmiddels volledig zijn hersteld, nemen gewoon deel.

Medewerkers die ziek zijn of zich binnen een termijn van 28 dagen na betermelding bevinden kunnen (nog) niet deelnemen. Na betermelding en het verstrijken van de 28 dagen word je aangemeld voor de collectieve inkomensverzekering. Hiervoor hoef je zelf geen actie te ondernemen.

Automatische deelname

Als organisatie hebben we ervoor gekozen dat iedereen die in aanmerking komt voor de verzekering automatisch meedoet. Dit doen wij om te voorkomen dat medewerkers buiten de boot vallen. Daarbij is individueel verzekeren vaak veel duurder dan een collectieve regeling.

Bezwaar

Als je niet mee wilt doen aan de verzekering, dan dien je officieel afstand te nemen van je rechten. Dit doe je door schriftelijk bezwaar in te dienen bij de Servicedesk (servicedesk@ribw-nr.nl).

2. PENSIOEN

Via de RIBW bouw je verplicht pensioen op. De RIBW maakt hiervoor gebruik van de pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Elke individuele medewerker heeft een eigen regeling. Op de website van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn lees je wat je wel en niet krijgt in de pensioenregeling. Ga hiervoor naar www.pfzw.nl/pensioen123.

Het pensioen in Nederland bestaat uit drie delen: 1) AOW, 2) Pensioen opgebouwd via je werkgever(s) en 3) Extra pensioen. De hoogte van je pensioeninkomen hangt af van hoeveel je in elk onderdeel hebt opgebouwd.

1. AOW De overheid regelt de AOW via de Sociale Verzekeringsbank. Lees er meer over op hun website (https://www.svb.nl/nl/aow).

2. Pensioen opgebouwd via werkgever(s). Dit gedeelte van het pensioen heb je zelf opgebouwd via je werkgever(s) en komt bovenop de AOW. Wil je weten via welke werkgevers je waar pensioen hebt opgebouwd of nog opbouwt? Kijk op https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/.

3. Extra pensioen. Als je situatie dat toelaat, dan kun je zelf zorgen voor extra pensioen. Extra pensioen komt bovenop het opgebouwde pensioen via de werkgever(s) en de AOW.

Uitleg over de website van Pensioen Zorg en Welzijn

Pensioen 123 bestaat uit drie lagen. In de eerste laag lees je in het kort de belangrijkste informatie over je pensioenregeling. In laag twee vind je meer informatie over alle onderwerpen in laag één. Tot slot vind je in laag drie juridische en beleidsmatige informatie van PFZW. 


Je pensioen meenemen van je oude werkgever naar de RIBW

Heb je al ergens anders pensioen opgebouwd, dan kun je deze meenemen naar PFZW. Dit heet waardeoverdracht. Je kunt waardeoverdracht aanvragen via www.pfzw.nl/mijn pfzw.

Digitaal communiceren

PFZW kiest er zoveel mogelijk voor om digitaal te communiceren. Dit bespaart kosten. Hiervoor is het nodig dat je je privé e-mailadres doorgeeft aan PFZW. Dit kan via https://auth.pfzw.nl/.

Christel
Story title

Ervaringsverhalen

Christel werkt bij de RIBW en weet hoe het is om cliënt te zijn