RIBW Nijmegen & Rivierenland heeft zich officieel gecommitteerd aan duurzame zorg door de ondertekening van de Green Deal. Deze overeenkomst werd getekend op 3 juli 2024 door bestuurder Caroline Truijens, projectleider Joël de Booijs, en vertegenwoordigers van de Cliëntenraad en Ondernemingsraad.

Wat is de Green Deal?

De Green Deal is een initiatief van de Rijksoverheid om innovatieve en duurzame projecten te ondersteunen. Sinds 2011 zijn er meer dan 230 deals gesloten, gericht op het versnellen van de transitie naar een duurzame economie. Kijk voor meer informatie op de website van Green Deal.

Duurzaamheidsdoelstellingen van RIBW Nijmegen & Rivierenland

Met de Green Deal Duurzame Zorg streven we ernaar onze CO2-voetafdruk met 25% te verminderen ten opzichte van 2023.  Dit gaan we realiseren aan de hand van vijf hoofdthema’s, gesteld door de Green Deal. Onze invulling hiervan is mede gekozen door het Green Team van de RIBW:

1. Bevorderen van gezondheid

Beweging: Verbeterd fietsplan met ingang van 2024 waardoor medewerkers vaker de fiets nemen.
Voeding: Stimuleren van een 50/50 verhouding tussen plantaardige en dierlijke voeding. Startend met het wekelijks één keer vegetarisch koken in 2024, oplopend naar drie keer per week in 2026.
Groene omgeving: Een leefbaardere woon- en werkomgeving door de binnen- en buitenruimtes stap voor stap te vergroenen vanaf 2024.

2. Bewustwording en kennis over milieu-impact

ESG-beleid: In- en extern uitdragen van het vastgestelde Environment, Social en Governance beleid vanaf 2024.
Duurzaamheidscoördinator: In 2025 aanstellen van een coördinator om duurzaamheid te bevorderen.
Communicatie: Regelmatige aandacht voor duurzaamheid via communicatie en acties vanaf 2024.
Netwerk: Actief bijdragen aan het debat en de kennisdeling over duurzaamheid vanaf 2024.

3. Verminderen CO2-emissie van gebouwen, energie en vervoer

Vervoer: Elektrificeren van het RIBW wagenpark door de vervanging van alle personenauto’s in 2024, en de (bestel)bussen op ‘natuurlijke’ momenten.
Energie: Verminderen van het gas- en elektraverbruik in 2026 met 30% t.o.v. 2024.
Gebouwen: Afstoten van verouderd vastgoed i.c.m. de keuze voor duurzame nieuwbouw, en verduurzamen bestaand vastgoed in 2024.

4. Circulair en spaarzaam met grondstoffen werken

Afval: Bewoners en medewerkers scheiden hun afval in vier categorieën en produceren 25% minder ongesorteerd restafval in 2025. Hergebruik – Stimuleren van het hergebruik en de recycling van spullen vanaf 2024.
Circulaire initiatieven: Bevorderen van circulaire initiatieven vanaf 2024 zoals RIBW Twinkeltje.

5. Verminderen milieubelasting medicatiegebruik

Medicatie app: Minder verspilling door onze voortdurende inzet op de beschikbaarheid van een medicatieapp voor alle teams en het blijven stimuleren van deelname aan apotheken.

We gaan de komende tijd met deze acties aan de slag en nodigen onze medewerkers en cliënten uit om actief bij te dragen aan deze duurzaamheidsdoelen, en om samen te werken aan een groenere toekomst.