Beschermd wonen

Samen met de cliënt bekijken we de mogelijkheden en kiezen we de woonvorm en het Beschermd wonen product (Licht, Middel zwaar of Intensief) die het beste past. Deze keuzes hangen af van de zorgvraag, de beschikbare woningen, het groepsaanbod en de samenstelling van de groep in de woning. In Culemborg heeft de RIBW zeven woonlocaties. Hieronder vind je de gegevens van onze kantoorlocaties. 

Ambulante begeleiding

Ambulante specialistische begeleiding sluit aan bij de thuissituatie, het cliëntsysteem en de wijk waarin iemand woont. Onze begeleiders ondersteunen onder andere bij:

  • Wonen
  • Zinvolle dagbesteding
  • Werken en leren
  • Sociale relaties
  • Financiën en administratie
  • Gezondheid

Participatie & werk

Drijfveren achter maatschappelijk herstel zijn activering en participatie. Wij ondersteunen cliënten om voor hen passende dagbesteding te vinden. Een zinvolle besteding van de dag zorgt voor structuur in het leven. De RIBW biedt activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden om mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening daarbij te ondersteunen. Culemborg heeft een centrale inloopvoorziening (Parallel) en een lokale inloop (Buurthuis Bolderburen).

News items title Bolderhuis (Participatie & Werk)

RIBW Bolderhuis

Prijsseweg 1b

4105 LE Culemborg

OGGZ

De RIBW is al jarenlang betrokken bij het Uitvoeringsprogramma OGGZ/Mo. In de gemeente Culemborg hebben we een tijdelijke niet zelfstandige tussenvoorziening (5 plaatsen en 1 gezinsplek). Eenvoudig van opzet, met een begeleidingstraject dat zich richt op zelfstandig wonen. Aan de Kwelkade in Tiel bieden we dak- en thuislozen 24 uurs opvang (4 plaatsen). De Kwelkade is voor een groep mensen die om allerlei redenen op straat belandt en nergens terecht kan. Deze voorziening heeft een regiofunctie. Alle cliënten komen uit de regio Rivierenland.

Contact

Eloy Peters
Accountmanager

Marc van Lee
Directeur