Beschermd wonen

Samen met de cliënt bekijken we de mogelijkheden en kiezen we de woonvorm en het Beschermd wonen product (Licht, Middel zwaar of Intensief) die het beste past. Deze keuzes hangen af van de zorgvraag, de beschikbare woningen, het groepsaanbod en de samenstelling van de groep in de woning. In Culemborg heeft de RIBW zeven woonlocaties. Hieronder vind je de gegevens van onze kantoorlocaties. 

Ambulante begeleiding

Ambulante specialistische begeleiding sluit aan bij de thuissituatie, het cliëntsysteem en de wijk waarin iemand woont. Onze begeleiders ondersteunen onder andere bij:

  • Wonen
  • Zinvolle dagbesteding
  • Werken en leren
  • Sociale relaties
  • Financiën en administratie
  • Gezondheid

Ons kantoor is gevestigd in de gemeente Tiel. We werken echter voor een veel groter gebied. Hieronder vind je de gegevens van onze kantoorlocatie. 

Participatie & werk

Drijfveren achter maatschappelijk herstel zijn activering en participatie. Wij ondersteunen cliënten om voor hen passende dagbesteding te vinden. Een zinvolle besteding van de dag zorgt voor structuur in het leven. De RIBW biedt activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden om mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid daarbij te ondersteunen. Culemborg heeft een lokale inloop (Buurthuis Bolderburen).

News items title Bolderhuis (Participatie & Werk)

RIBW Bolderhuis
Prijsseweg 1b
4105 LE Culemborg

Overige

WijkGGZ

Met WijkGGZ slaan zorgpartners Pro Persona, IrisZorg, Pluryn en RIBW Nijmegen & Rivierenland de handen ineen voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor (onder andere psychisch) kwetsbare wijkbewoners en hun naasten. De WijkGGZ-teams zijn een aanvulling op de sociale wijkteams of buurtteams, huisartsen en praktijkondersteuners GGZ. WijkGGZ ondersteunt hen met GGZexpertise. Ook worden WijkGGZ-teams ingezet voor ondersteuning aan inwoners vanaf 18 jaar, op basis van een Herstel Ondersteunende Kennismaking en kortdurende ondersteuning. WijkGGZ is met een team van GGZ-professionals ook actief in de gemeente Culemborg. Je bereikt hen via culemborg@wijkggz.nl. 

OGGZ

De RIBW is al jarenlang betrokken bij het Uitvoeringsprogramma OGGZ/Mo.
In de gemeente Culemborg hebben we een tijdelijke niet zelfstandige Tussenvoorziening (5 tot 7 individuele plaatsen en 1 tot 2 gezinsplekken). Eenvoudig van opzet, met een begeleidingstraject dat zich richt op zelfstandig wonen.
Aan de Kwelkade in Tiel bieden we dak- en thuislozen 24 uurs opvang (4 plaatsen). De Kwelkade is voor een groep mensen die om allerlei redenen op straat belandt en nergens terecht kan. Deze voorziening heeft een regiofunctie.
Cliënten uit de gemeente Tiel kunnen ook gebruikmaken van de twee doorstroomwoningen in Tiel en ambulante OGGZ begeleiding. 

Onze kantoren zijn gevestigd in de gemeente Tiel. We werken echter voor een veel groter gebied en onze cliënten komen uit de hele regio Rivierenland. Hieronder vind je de gegevens van onze kantoorlocaties. 

Contact

Eloy Peters
Accountmanager

Marc van Lee
Directeur