Beschermd wonen

Samen met de cliënt bekijken we de mogelijkheden en kiezen we de woonvorm en het Beschermd wonen product (Licht, Middel zwaar of Intensief) die het beste past. Deze keuzes hangen af van de zorgvraag, de beschikbare woningen, het groepsaanbod en de samenstelling van de groep in de woning. In Druten heeft de RIBW twee woonlocaties. Hieronder vind je de gegevens van onze kantoorlocatie. 

Ambulante begeleiding

Ambulante specialistische begeleiding sluit aan bij de thuissituatie, het cliëntsysteem en de wijk waarin iemand woont. Hieronder vind je de gegevens van onze kantoorlocatie. Onze begeleiders ondersteunen onder andere bij:

  • Wonen
  • Zinvolle dagbesteding
  • Werken en leren
  • Sociale relaties
  • Financiën en administratie
  • Gezondheid

Participatie & werk

Drijfveren achter maatschappelijk herstel zijn activering en participatie. Wij ondersteunen cliënten om voor hen passende dagbesteding te vinden. Een zinvolle besteding van de dag zorgt voor structuur in het leven. De RIBW biedt activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden om mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid daarbij te ondersteunen. De gemeente Druten heeft één locatie voor dagbesteding en lokale inloop GGZ: de Arc.

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die baat hebben bij een veilige en beschutte inloop, kunnen terecht bij het dagactiviteitencentrum Htien in Nijmegen.

Overige

WijkGGZ

Met WijkGGZ slaan zorgpartners Pro Persona, IrisZorg, Pluryn en RIBW Nijmegen & Rivierenland de handen ineen voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor (onder andere psychisch) kwetsbare wijkbewoners en hun naasten. De WijkGGZ-teams zijn een aanvulling op de sociale wijkteams of buurtteams, huisartsen en praktijkondersteuners GGZ. WijkGGZ ondersteunt hen met GGZexpertise. Ook worden WijkGGZ-teams ingezet voor ondersteuning aan inwoners vanaf 18 jaar, op basis van een Herstel Ondersteunende Kennismaking en kortdurende ondersteuning. WijkGGZ is met één team van GGZ-professionals ook actief in de gemeente Druten en West Maas en Waal. Je bereikt hen via westmaaswaaldruten@wijkggz.nl.  

OGGZ

De RIBW is al jarenlang betrokken bij het Uitvoeringsprogramma OGGZ/Mo. Vanuit Nijmegen bieden wij opvang aan dak- en thuislozen bij de NuNN, begeleiding aan dak- en thuisloze jongvolwassenen op de Dwarsweg en ambulante begeleiding & bemoeizorg. De overige Mo-voorzieningen worden door IrisZorg geleverd. In Druten wordt geen maatschappelijke opvang georganiseerd vanuit de RIBW.

Contact

Eloy Peters
Accountmanager

Marc van Lee
Directeur

drs. Ronald Caminada MBAH
Directeur