Beschermd wonen

Samen met de cliënt bekijken we de mogelijkheden en kiezen we de woonvorm en het Beschermd wonen product (Licht, Middel zwaar of Intensief) die het beste past. Deze keuzes hangen af van de zorgvraag, de beschikbare woningen, het groepsaanbod en de samenstelling van de groep in de woning. In de gemeente Mook en Middelaar zijn geen woonlocaties. Inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen, kunnen terecht bij de gemeente Heumen en Nijmegen van waaruit deze voorzieningen worden geboden.

Ambulante begeleiding

Ambulante specialistische begeleiding sluit aan bij de thuissituatie, het cliëntsysteem en de wijk waarin iemand woont. Onze begeleiders ondersteunen onder andere bij:

  • Wonen
  • Zinvolle dagbesteding
  • Werken en leren
  • Sociale relaties
  • Financiën en administratie
  • Gezondheid 

Inwoners van de gemeente Mook en Middelaar die in aanmerking komen voor ambulante begeleiding, kunnen terecht bij de gemeente Heumen en Nijmegen van waaruit begeleiding wordt geboden.

Participatie & werk

Drijfveren achter maatschappelijk herstel zijn activering en participatie. Wij ondersteunen cliënten om voor hen passende dagbesteding te vinden. Een zinvolle besteding van de dag zorgt voor structuur in het leven. De RIBW biedt activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden om mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening daarbij te ondersteunen. Op dit moment is er binnen de gemeente Mook en Middelaar één locatie met de functie inloop GGZ die door RIBW wordt begeleid (dat is een samenwerking met de gemeente Heumen).

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die baat hebben bij een veilige en beschutte inloop, kunnen terecht bij het dagactiviteitencentrum Htien in Nijmegen.

OGGZ

De RIBW is al jarenlang betrokken bij het Uitvoeringsprogramma OGGZ/Mo. In Nijmegen bieden wij opvang aan dak- en thuislozen vanuit de NuNN. De overige Mo-voorzieningen worden door IrisZorg geleverd. In Mook en Middelaar wordt geen maatschappelijke opvang georganiseerd vanuit de RIBW.

Contact

Eloy Peters
Accountmanager

Marc van Lee
Directeur