Beschermd wonen

Samen met de cliënt bekijken we de mogelijkheden en kiezen we de woonvorm en het Beschermd wonen product (Licht, Middel zwaar of Intensief) die het beste past. Deze keuzes hangen af van de zorgvraag, de beschikbare woningen, het groepsaanbod en de samenstelling van de groep in de woning. In de gemeente Mook en Middelaar zijn geen woonlocaties. Inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen, kunnen terecht bij de gemeente Heumen en Nijmegen van waaruit deze voorzieningen worden geboden.

Zelfstandig wonen met begeleiding

Voor inwoners met een ernstige psychische kwetsbaarheid is zelfstandig wonen geen vanzelfsprekendheid. Vaak luk het hen niet om enkel met de ondersteuning vanuit naasten en/of de gemeente het leven op de rit te houden. Daarom pakken wij de begeleidingsvragen op, die binnen het reguliere aanbod niet toereikend zijn.

Dit doen wij door cliënten bij hen thuis te begeleiden. We maken altijd samen de client een persoonlijk plan en ons uitgangspunt is hierbij; houd zoveel mogelijk regie op je eigen leven. Aan de hand van de onderstaande levensdomeinen werken we doelgericht aan het herstel:

  • Wonen
  • Zinvolle dagbesteding
  • Werken en leren
  • Sociale relaties
  • Financiën en administratie
  • Gezondheid 

Een zinvolle dagbesteding vinden wij essentieel voor het bevorderen van het eigen herstel. Dit aspect heeft altijd een plek in het hersteltraject.

Inwoners van de gemeente Mook en Middelaar die in aanmerking komen voor ambulante begeleiding, kunnen terecht bij de gemeente Heumen van waaruit begeleiding wordt geboden.

Participatie & werk

Drijfveren achter maatschappelijk herstel zijn activering en participatie. Wij ondersteunen cliënten om voor hen passende dagbesteding te vinden. Een zinvolle besteding van de dag zorgt voor structuur in het leven. De RIBW biedt activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden om mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid daarbij te ondersteunen. 

Mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid die baat hebben bij een veilige en beschutte inloop, kunnen terecht bij het dagactiviteitencentrum Htien. Voor inwoners uit de gemeente Mook en Middelaar zijn hier geen kosten aan verbonden en hoeft hier geen beschikking voor worden afgegeven. 

OGGZ

De RIBW is al jarenlang betrokken bij het Uitvoeringsprogramma OGGZ/Mo. Vanuit Nijmegen bieden wij opvang aan dak- en thuislozen bij de NuNN, begeleiding aan dak- en thuisloze jongvolwassenen op de Dwarsweg en ambulante begeleiding & bemoeizorg. De overige Mo-voorzieningen worden door IrisZorg geleverd. In Mook en Middelaar wordt geen maatschappelijke opvang georganiseerd vanuit de RIBW.

Contact

Eloy Peters
Accountmanager

drs. Ronald Caminada MBAH
Directeur Herstel & Gezondheid