Beschermd wonen

Samen met de cliënt bekijken we de mogelijkheden en kiezen we de woonvorm en het Beschermd wonen product (Licht, Middel zwaar of Intensief) die het beste past. Deze keuzes hangen af van de zorgvraag, de beschikbare woningen, het groepsaanbod en de samenstelling van de groep in de woning. In de gemeente Neder-Betuwe zijn geen woonlocaties. Binnen de regio kijken we waar een plek beschikbaar is.

Ambulante begeleiding

Team Ambulante Begeleiding Rivierenland biedt specialistische ambulante begeleiding voor mensen met een ernstige psychische aandoening. Onze begeleiders ondersteunen onder andere bij

  • Wonen
  • Zinvolle dagbesteding
  • Werken en leren
  • Sociale relaties
  • Financiën en administratie
  • Gezondheid

Participatie & werk

Drijfveren achter maatschappelijk herstel zijn activering en participatie. Wij ondersteunen cliënten om voor hen passende dagbesteding te vinden. Een zinvolle besteding van de dag zorgt voor structuur in het leven. De RIBW biedt activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden om mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening daarbij te ondersteunen.

In de gemeente Neder-Betuwe zijn geen inloopvoorzieningen GGZ vanuit RIBW georganiseerd. Op verzoek kunnen wij hierin wel ondersteunen. Dit valt dan onder consultatie en advies, deskundigheidsbevordering en/of tijdelijk mee draaien van de inloop (maatwerk).

OGGZ

De RIBW is al jarenlang betrokken bij het Uitvoeringsprogramma OGGZ/Mo. Aan de Kwelkade in Tiel bieden we dak- en thuislozen 24 uurs opvang (4 plaatsen). De Kwelkade is voor een groep mensen die om allerlei redenen op straat belandt en nergens terecht kan. Deze voorziening heeft een regiofunctie. Alle cliënten komen uit de regio Rivierenland.

Contact

Eloy Peters
Accountmanager

Marc van Lee
Directeur