Beschermd wonen

Samen met de cliënt bekijken we de mogelijkheden en kiezen we de woonvorm en het Beschermd wonen product (Licht, Middel zwaar of Intensief) die het beste past. Deze keuzes hangen af van de zorgvraag, de beschikbare woningen, het groepsaanbod en de samenstelling van de groep in de woning. In Wijchen heeft de RIBW twee woonlocaties. Hieronder vind je de gegevens van onze kantoorlocaties.

Ambulante begeleiding

Ambulante specialistische begeleiding sluit aan bij de thuissituatie, het cliëntsysteem en de wijk waarin iemand woont. Hieronder vind je de gegevens van onze kantoorlocatie. Onze begeleiders ondersteunen onder andere bij:

  • Wonen
  • Zinvolle dagbesteding
  • Werken en leren
  • Sociale relaties
  • Financiën en administratie
  • Gezondheid

Participatie & werk

Drijfveren achter maatschappelijk herstel zijn activering en participatie. Wij ondersteunen cliënten om voor hen passende dagbesteding te vinden. Een zinvolle besteding van de dag zorgt voor structuur in het leven. De RIBW biedt activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden om mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening daarbij te ondersteunen. De gemeente Wijchen heeft één locatie met de functie lokale inloop GGZ die door ervaringsdeskundige vrijwilligers van onze samenwerkingspartner Ixta Noa wordt begeleid.

Mensen met een ernstige psychische aandoening die baat hebben bij een veilige en beschutte inloop, kunnen terecht bij het dagactiviteitencentrum Htien in Nijmegen.

OGGZ

De RIBW is al jarenlang betrokken bij het Uitvoeringsprogramma OGGZ/Mo. In Nijmegen bieden wij opvang aan dak- en thuislozen vanuit de NuNN. De overige Mo-voorzieningen worden door IrisZorg geleverd. In Wijchen wordt geen maatschappelijke opvang georganiseerd vanuit de RIBW.

Contact

Eloy Peters
Accountmanager

drs. Ronald Caminada MBAH
Directeur

Marc van Lee
Directeur