We zetten in op:

  • Ambulantisering: zo zelfstandig mogelijk leven en werken
  • Sociale inclusie: opgenomen worden in de wijk

Zorg & welzijn

Wij werken intensief samen met behandelaren, huisartsen en apothekers. Maar ook met onderaannemers voor participatie & werk. Of het Werkbedrijf en UWV. 

Wonen

Samen met allerlei partijen bouwen we aan wijken waar burgers, ook mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, kunnen samenleven. Met woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars en gemeenten zoeken we naar voldoende geschikte woningen, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de voorkeuren van onze cliënten. Bijvoorbeeld de wens om geclusterd te wonen: een aantal woningen bij elkaar in de buurt, zodat de bewoners zich gesteund voelen door elkaar. Of woonruimte op een rustige locatie voor de prikkelgevoelige cliënt.

Innovatie

Beschikkingsvrij werken/Brede Basis Teams

De RIBW is nauw betrokken bij een aantal proeftuinen op initiatief van de gemeente Nijmegen. Ambulant begeleiders van de RIBW vormen in ieder geval tot eind 2021 in Nijmegen-Zuid en Nijmegen Lindenholt Brede Basis (wijk)Teams (BBT's) met medewerkers van onder andere Sterker Sociaal Werk, Pluryn en Bindkracht 10.

Deze teams geven integrale ondersteuning aan mensen met een hulpvraag in een bepaalde wijk. De professionals in dat team zijn medewerkers van verschillende zorgorganisaties met verschillende expertises.

Het team kan verzoeken tot ondersteuning zelf beoordelen. Het streven is om een groot deel van de gevraagde zorg door het team zelf te laten uitvoeren zonder beschikking. Zorgvragen die te specialistisch zijn om zelf op te pakken worden als maatwerkvoorziening doorverwezen naar een zorgpartij.

Video over het Brede Basisteam (BBT) in Lindenholt Nijmegen

Pilot WijkGGZ

In de WijkGGZ werken de zorgpartners Pro Persona, RIBW Nijmegen & Rivierenland, Pluryn en IrisZorg samen met lokale partners aan persoonsgerichte zorg en ondersteuning aan mensen met een psychisch kwetsbaarheid en hun naasten. Met veel oog voor de vraag van de wijkbewoner en inzet van ervaringsdeskundigheid als belangrijk middel. We willen voorkomen dat situaties in de wijk escaleren, door vroegtijdig te signaleren en specialistische expertise in te zetten. Door goede geïntegreerde triage op basis van het héle verhaal streven we naar een betere toeleiding naar de tweede lijn. Met dit alles willen we onnodige inzet van specialistische zorg voorkomen. 

Sinds begin 2016 wordt er in de regio Gelderland-Zuid samengewerkt aan een sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit gebeurt in een netwerk gevormd door partners uit de gemeenten, het zorg- en veiligheidsdomein, zorgverzekeraars en mensen met ervaringskennis/-kunde. In eerste instantie in de pilots Wijk GGZ in Tiel en in Nijmegen Dukenburg. We werken trapsgewijs toe naar een doorvoering van deze pilots over andere wijken en gemeenten in de hele regio. Hierbij nemen we de geleerde lessen mee en zorgen we tegelijkertijd voor lokaal maatwerk. Het doel is om goed aan te sluiten op de situatie in de diverse gebieden. De betreffende gemeenten hebben bij deze lokale inbedding de regie. 

Video over WijkGGZ in Dukenburg Nijmegen

Corona-kliniek PACt

Samen met Pro Persona, IrisZorg, RIBW AVV realiseerden we in maart 2020 binnen twee weken een gezamenlijke corona-afdeling. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan onderstaande video.

.

RIBW & Het Theezaakje: "Vrolijke thee met een sociaal verhaal"

RIBW & Skill'ness: "Leren door te doen en te ervaren, dat is onze specialiteit"

Lamar
Story title

Ervaringsverhalen

Lamar over werk als medicijn & iets meemaken op de arbeidsmarkt

Wil je meer weten over de RIBW?

Neem dan contact met ons op. Op de aanmeldpagina vind je welke stappen een cliënt
kan zetten om zich aan te melden voor onze begeleiding.