Zorg & welzijn

Wij werken intensief samen met behandelaren, huisartsen en apothekers. Maar ook met onderaannemers voor participatie & werk. Of het Werkbedrijf en UWV. 

Wonen

Samen met allerlei partijen bouwen we aan wijken waar burgers, ook mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, kunnen samenleven. Met woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars en gemeenten zoeken we naar voldoende geschikte woningen, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de voorkeuren van onze cliënten. Bijvoorbeeld de wens om geclusterd te wonen: een aantal woningen bij elkaar in de buurt, zodat de bewoners zich gesteund voelen door elkaar. Of woonruimte op een rustige locatie voor de prikkelgevoelige cliënt.

Innovatie

Moderne Devotie & Samen Sterker in de Wijk

Samen bouwen aan inclusieve buurten. Waar alle bewoners, ook kwetsbare mensen, een plek hebben en mee kunnen doen in onze samenleving. Dat is de droom van Portaal, Talis, Woonwaarts, Driestroom, Pro Persona, IrisZorg en RIBW Nijmegen & Rivierenland. In onderstaand filmpje spreken zij hun ambitie uit en geven ze de intentieovereenkomst visueel door aan de volgende bestuurder. “In de intentieovereenkomst staat hoe we onze droom willen realiseren”, vertelt Esther Lamers, (Woonwaarts). “Onder meer via de leergang ‘Moderne Devotie’, die we samen doorliepen, hebben we de uitgangspunten hiervoor ontdekt. We hebben opgeschreven hoe we door samenwerking essentiële veranderingen kunnen verwezenlijken voor wonen en zorg in de wijk.” Edwin ten Holte (RIBW Nijmegen & Rivierenland) vult aan: “Dat begint bij het inclusief denken van ons als zorgorganisaties en woningcorporaties. Staan voor inclusie.” Ronald Leushuis (Talis): “Ons niet meer afvragen waar we van zijn, maar wat we gaan doen.” De zeven organisaties worden in het verwezenlijken van hun droom begeleid door Anneke Nijhoff van planontwikkelbedrijf FAME: “Voor de realisatie van inclusieve buurten gaan ze praktisch te werk, zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau. Daarin is het mijn rol om ervoor te zorgen dat organisaties en mensen op beide niveaus elkaar begrijpen om van daaruit tot nieuwe ideeën en werkwijzen te komen.”

“We gaan aan de slag voor een samenleving in de meest letterlijke zin van het woord: samen leven. Waarin vragers van ondersteuning of zorg ook dragers voor anderen kunnen zijn.” Marjan Verschuure (IrisZorg): “Ieder mens heeft wat te bieden voor een ander. We kijken niet naar wat mensen niet kunnen, maar wat ze wél kunnen bijdragen. Zo wordt het een manier van samenleven waarin iedereen tot zijn recht komt.” Patricia Esveld (Pro Persona): “We vinden dat ieder mens recht heeft op een volwaardig leven. Daarom gaan we onderzoeken hoe we dit voor elkaar krijgen zodat we inclusieve woonwijken in Nijmegen kunnen realiseren. De komende tijd kijken we naar verschillende vormen van wonen met ondersteuning en zorg en hoe dat past in een woonwijk. Samen met onze partners zijn we benieuwd hoe dat eruit gaat zien: een buurt waarin iedereen meetelt en gezien wordt. Waar ieder mens meedoet en van waarde is en waarbij hun achtergrond niet op de voorgrond staat.”

Benieuwd naar deze droom in tekst? Lees dan het pdf-bestand Samen sterker - Wijken van en voor iedereen, het interview in FAME of het artikel op de website van de Nederlandse ggz. Ook de routekaart van Moderne Devotie en de gereedschapskist, geven je meer inzicht in de projecten. 

RIBW & Skill'ness: "Leren door te doen en te ervaren, dat is onze specialiteit"

RIBW & Het Theezaakje: "Vrolijke thee met een sociaal verhaal"

Lamar
Story title

Ervaringsverhalen

Lamar over werk als medicijn & iets meemaken op de arbeidsmarkt

Wil je meer weten over de RIBW?

Neem dan contact met ons op. Op de aanmeldpagina vind je welke stappen een cliënt
kan zetten om zich aan te melden voor onze begeleiding.