Stap 1 – Aanvraag via het sociaal wijkteam/
breed basisteam

Wie voor (arbeidsmatige) dagbesteding bij de RIBW aanklopt, is welkom bij de afdeling Participatie & Werk. Om deel te nemen aan een van de activiteiten heb je een beschikking* nodig. Kom je in aanmerking voor Beschermd Wonen of Beschermd Thuis dan valt een vorm van dagbesteding al binnen je beschikking. Je hoeft deze dan dus niet meer apart aan te vragen. Een aanvraag voor (arbeidsmatige) dagbesteding start met een gesprek bij een sociaal wijkteam/breed basisteam. Op de websites (zoeken op: Wmo) van de verschillende gemeenten staat hoe je een afspraak (keukentafelgesprek) kunt maken met een medewerker van een sociaal wijkteam/breed basisteam. In het adviesgesprek met het sociaal wijkteam/breed basisteam word je hulpvraag besproken en volgt een advies. Als blijkt dat je baat hebt bij een dagactiviteit dan wordt door de medewerker van het sociaal wijkteam een beschikking* afgegeven. Deze beschikking wordt door het sociaal wijkteam doorgestuurd naar de RIBW.

* De gemeente Nijmegen kijkt op dit moment of het mogelijk is om zonder beschikking te werken. De toegang tot zorg verloopt bij deze proef via twee brede basisteams, namelijk Nijmegen Zuid (Grootstal, Hatertse Hei en Brakkenstein) en Lindenholt. Woon je in deze wijken of val je onder de WijkGGZ dan verloopt het aanmeldtraject zonder beschikking. Als je alleen dagbesteding afneemt, kan het zijn dat je wordt doorverwezen naar een sociaal wijkteam om de aanmelding te regelen.
Neem je begeleiding thuis af (ambulante begeleiding) en woon je in Nijmegen of Berg en Dal, dan kun je zonder beschikking deelnemen aan een dagbestedingsactiviteit. Je maakt hierover dan afspraken met de begeleidende zorginstelling. Voor deze dagbesteding betaal je geen eigen bijdrage. 


Tip: Mee of de huisarts kan helpen bij het aanvragen van een dagbestedingsactiviteit.

Stap 2 – Intake bij de RIBW

Op basis van de hulpvraag en de plaats waar je woont word je gekoppeld aan een team van Participatie & Werk in jouw regio (Nijmegen, Rijk van Nijmegen, Rivierenland). Daarna word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

Stap 3 – Start dagbesteding

Binnen het team wordt de zorgvraag besproken, en bekeken welke begeleider de ondersteuning kan geven. Daarna kan de begeleiding starten. In de periode die volgt wordt samen met je gekeken waarom begeleiding nodig is, hoe hier invulling aan kan worden gegeven en binnen welke tijd. Deze informatie wordt verwerkt in een herstelplan.

NB Soms zijn de lijnen met het sociaal wijkteam/breed basisteam zo kort dat het proces zoals hierboven is beschreven, wordt ingekort. Uitgangspunt is altijd om met elkaar te komen tot de meest passende ondersteuning.

Eigen bijdrage
Voor activiteiten bij Participatie & Werk wordt een vaste eigen bijdrage van € 19,00 per maand berekend. Dit tarief wordt bepaald door het CAK en kan jaarlijks veranderen.

Carla
Story title

Ervaringsverhalen

Carla over het gereedschapskoffertje met dingen die kunnen helpen

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.