Stap 1 – Aanvraag beschikking

Ga je voor het eerst beschermd wonen of wil je een verlenging aanvragen dan moet je daarvoor bij de Toegang Beschermd Wonen zijn bij de GGD GelderlandZuid. De aanvraag gaat via een aanmeldformulier Toegang Beschermd wonen. Deze vind je op de website van de GGD Gelderland-Zuid. Hier staat ook vermeld welke documenten je mee moet sturen met je aanvraag.

Tip: Voor het invullen van het aanmeldformulier kun je hulp van de instantie waar je al begeleiding of behandeling krijgt, MEE, je huisarts of iemand uit je netwerk vragen.

Stap 2 – Advies en afgeven beschikking

De GGD Gelderland-Zuid bestudeert het ingevulde aanmeldformulier en de aangeleverde stukken, en nodigt je uit voor een gesprek. Bij dit gesprek kun je iemand meevragen. Daarna volgt een advies over de aanvraag van Beschermd Wonen of Beschermd Thuis. Op het onderzoeksverslag dat de GGD maakt, staat meestal welke zorgaanbieder voor de zorg het best passend is. Het advies wordt doorgestuurd naar de gemeente Nijmegen waarna een beschikking wordt afgegeven. Kom je niet in aanmerking dan kan het zijn dat een andere oplossing beter passend is, bijvoorbeeld ambulante begeleiding. Verandert in de loop van de tijd de persoonlijke situatie dan kan altijd opnieuw een aanvraag voor Beschermd Wonen of Beschermd Thuis worden ingediend. Het kan ook zijn dat de GGD op basis van de beoordeling van de aanvraag inschat dat je in aanmerking komt voor de Wlz. In dat geval zal eerst een Wlz aanvraag bij het CIZ moeten gebeuren. Mocht er geen Wlz beschikking worden afgegeven dan zal de GGD de aanvraag alsnog beoordelen.

Stap 3 – Intake bij de RIBW

Als een beschikking is afgegeven, krijg je hierover een bericht. Tegelijkertijd wordt de RIBW geïnformeerd en ontvangt ze het onderzoeksverslag van de GGD. Een zorgbemiddelaar van de Centrale Voordeur van de RIBW neemt eerst alle stukken door en vraagt indien nodig aanvullende informatie op. Als de informatie om een zorgvuldige plaatsing te kunnen doen bekend is, krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt samen met jou gekeken welk zorgproduct het meest passend is. Kom je in aanmerking voor Beschermd Wonen dan bekijken we welke woonlocatie het beste aansluit bij jouw perspectief op herstel. We houden daarmee zoveel mogelijk rekening met jouw wensen. Neem je een product af binnen Beschermd Thuis dan kijkt de Centrale Voordeur welke mogelijkheden er zijn om passende ondersteuning kunt krijgen om zelfstandig te wonen, dit kan buiten de RIBW maar ook bij een van onze beschermd wonen voorzieningen.

Stap 4 – Start ondersteuning

Is een passende plek gevonden dan neemt de zorgcoördinator van het RIBW team contact met je op voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek krijg je uitleg en wordt de informatie die beschikbaar is, doorgenomen. Daarna volgt er zo mogelijk een klikgesprek met de woongroep. In sommige gevallen kun je meelopen op een woonvorm of er drie dagen logeren. Besluit je dat je begeleiding wilt ontvangen van de RIBW dan bekijkt een medewerker van de Centrale Voordeur samen met jou waarom begeleiding nodig is, hoe hier invulling aan kan worden gegeven en binnen welke tijd. Het hebben van een goede daginvulling, bijvoorbeeld in de vorm van dagbesteding, maakt hier deel van uit. Ook wordt goed gekeken welke ondersteuning in de eigen woonomgeving kan worden gevonden. Deze informatie wordt verwerkt in een herstelplan/zorgplan. In dit plan wordt het perspectief van de begeleiding helder en goed onderbouwd.

Nog geen passende plek

Is er nog geen passende plek voor je dan word je op een wachtlijst geplaatst. Samen met je wordt bekeken of het mogelijk is om alvast te starten met een dagbestedingsactiviteit bij Participatie & Werk (je maakt dan gebruik van overbruggingszorg) of deel te nemen aan een inloopactiviteit. Ook is het mogelijk om vanuit je beschermd wonen beschikking tijdelijk het product Beschermd Thuis af te nemen.

Eigen bijdrage

Neem je Beschermd Wonen af dan betaal je hiervoor een eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen, het eigen vermogen, de samenstelling van het huishouden en de woonplaats. De bijdrage wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Gaat het om Beschermd Thuis dan betaal je een vaste eigen bijdrage van € 19,00 per maand. Dit tarief wordt bepaald door het CAK en kan jaarlijks veranderen.

Marit
Story title

Ervaringsverhalen

Marit over haar eerste eigen huis en het keukentafelgesprek

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.