Titel: Reflectief samenwerken met ‘moeilijke’ mensen  

Sprekers: Jessy Berkvens & Dorien Smit 

Tijdstip: Blok 2: 16:15-17:30  

Locatie: C1.17 (max 12 personen) 

Samenvatting 

Wanneer samenwerken moeilijk wordt ligt een aantal keuzes of oplossingen voor de hand. Bijvoorbeeld wisselen van hulpverleners of stoppen met hulp, opschalen, specialiseren of organiseren van MDO's. In deze workshop gaan wij nader in op praktische manieren om de samenwerking positief te beïnvloeden. Het doel is om toe te werken naar gezamelijke verantwoordelijkheid voor hulp. Juist met mensen die jij als moeilijk ervaart. Wat een oplossing is en voor wie zou wel eens in een ander daglicht kunnen komen te staan.  

 

Over Jessy Berkvens  

Zowel binnen als buiten de HAN is Jessy Berkvens actief bezig met vraagstukken over verbeteren van hulp aan mensen die buiten de kaders van het zorgsysteem vallen en doorgaans als moeilijk of ingewikkeld worden ervaren. Jessy ontwikkelde onder andere daarvoor het gespreksmodel Reflectief Samenwerken samen met Bauke Koekkoek en Bertine Rosink. Jessy heeft jaren gewerkt als hulpverlener en is daarna in diverse rollen (projectleider, adviseur, onderzoeker, procesbegeleider en op de werkvloer) betrokken bij uiteenlopende projecten in innovaties in GGZ en Sociaal Domein.  

Over Dorien Smit 

Dorien Smit (1987) werkt in een combinatie-functie, als senior onderzoeker binnen de HAN én als postdoctoraal onderzoeker bij ggz-instelling Pro Persona. Dorien vervulde meerdere functies in de klinische praktijk als gedragswetenschapper totdat ze in 2018 bij Pro Persona begint als onderzoeker en parallel daaraan een PhD-traject doet aan de Radboud Universiteit. Tijdens haar promotie heeft ze zich gericht op de rol van lotgenotencontact in herstel bij depressie en ernstige psychische aandoeningen. Haar interesse en kennis ligt bij de implementatie van ervaringskennis en -deskundigheid in de zorg, zowel binnen de GGz als daarbuiten, door patiëntenverenigingen en maatschappelijke organisaties te verbinden aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.  

www.reflectiefsamenwerken.nl  

Lamar
Story title

Ervaringsverhalen

Lamar over werk als medicijn & iets meemaken op de arbeidsmarkt

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.