Bij RIBW Nijmegen & Rivierenland onderstrepen wij de kracht van ondersteuning in de eigen leefomgeving. Wij geven hier invulling aan vanuit een nieuw woon- en zorgconcept: de Wooncirkel. De Wooncirkel vormt het kloppende hart waar cliënten elkaar versterken en duurzaam samenleven en waar medewerkers elkaar vinden in hun verschillende expertises.

Deze leefgemeenschap biedt voor cliënten niet alleen een thuis, maar ook een plek voor dagbestedingsactiviteiten, ontmoetingen met lotgenoten en het delen van ervaringen. Dit principe van voor en door cliënten zorgt voor een sterke samenhang.

Inclusieve leefomgeving
Binnen de Wooncirkel biedt de RIBW haar cliënten nabije (intensieve) herstelondersteunende begeleiding. Om deze begeleiding duurzaam in te richten komen in de inclusieve leefomgeving van de wooncirkel niet alleen de RIBW en andere zorgpartners samen, maar is er juist ook veel ruimte voor peer to peer contact (lotgenotencontact) en het sociale netwerk - zoals familie, vrienden en kennissen - van de cliënt. Hierdoor faciliteert de wooncirkel een cliënt optimaal om een goed en betekenisvol leven te leiden voor nu en in de toekomst. Zowel thuis als in een woonvorm.

Werkgemeenschap
In de Wooncirkel staat naast het werken vanuit het community gedachtengoed zeker ook de kwaliteit van herstelondersteuning, het versterken van medewerkers en een gezonde en efficiënte bedrijfsvoering centraal. Om dit te ondersteunen vormt een Wooncirkel een gebied rondom een BW-locatie, waar één of meerdere teams actief zijn. In deze werkgemeenschap bundelen we de krachten van ervaringsdeskundigen, ondersteunend woonbegeleiders, begeleiders dagbesteding, persoonlijk begeleiders en vrijwilligers om hoogwaardige zorg te bieden. Deze verandering creëert een geïntegreerde aanpak die verder reikt dan de huidige werkwijze.

Een stap in de wijk
We streven ernaar om niet alleen het herstel van onze cliënten te bevorderen, maar ook een duurzame veerkrachtige en samenhangende gemeenschap te creëren waarin herstel, mens en gezondheid centraal staan en mensen de ruimte hebben om te groeien en bloeien.

Het wooncirkelconcept is uitgewerkt in een tekening die de visie duidelijk weergeeft. Eind deze zomer starten we met 2 à 3 wooncirkels.

Nieuwe organisatie-indeling
De RIBW Nijmegen & Rivierenland kiest in haar nieuwste strategie expliciet voor modern werkgeverschap: de medewerker op één, vanuit de gedachte dat herstelondersteunende begeleiding aan cliënten alleen geleverd kan worden door vakkundige medewerkers die goed in hun vel zitten. Om hier invulling aan te geven, en de beweging naar de wooncirkels optimaal te faciliteren, werkt de RIBW vanuit een nieuwe organisatie-indeling. Zo wordt elk team voortaan niet alleen ondersteund door een coördinator Herstel & Gezondheid (voorheen de zorgcoördinator, focus op zorg), maar ook een coördinator Mens & Gezondheid (focus op HR-thema’s). Zij werken nauw samen.

Ook op directieniveau komt er een nieuwe indeling. Voortaan wordt de organisatie aangestuurd vanuit drie nieuwe directiefuncties: Directeur Herstel & Gezondheid (Ronald Caminada), Directeur Mens & Gezondheid (Reinet Krijger) en Directeur Gezonde Bedrijfsvoering (Philip Arts).

Ons organigram geeft de nieuwe organisatie-indeling overzichtelijk weer.