Beschermd wonen

Samen met de cliënt bekijken we de mogelijkheden en kiezen we de woonvorm en het Beschermd wonen product (Licht, Middel zwaar of Intensief) die het beste past. Deze keuzes hangen af van de zorgvraag, de beschikbare woningen, het groepsaanbod en de samenstelling van de groep in de woning. Beuningen heeft twee woonlocaties. Hieronder vind je de gegevens van onze kantoorlocatie. 

Zelfstandig wonen met begeleiding

Voor inwoners met een ernstige psychische kwetsbaarheid is zelfstandig wonen geen vanzelfsprekendheid. Vaak luk het hen niet om enkel met de ondersteuning vanuit naasten en/of de gemeente het leven op de rit te houden. Daarom pakken wij de begeleidingsvragen op, die binnen het reguliere aanbod niet toereikend zijn. 

Dit doen wij door cliënten bij hen thuis te begeleiden. We maken altijd samen de client een persoonlijk plan en ons uitgangspunt is hierbij; houd zoveel mogelijk regie op je eigen leven. Aan de hand van de onderstaande levensdomeinen werken we doelgericht aan het herstel:

  • Wonen
  • Zinvolle dagbesteding
  • Werken en leren
  • Sociale relaties
  • Financiën en administratie
  • Gezondheid

Een zinvolle dagbesteding vinden wij essentieel voor het bevorderen van het eigen herstel. Dit aspect heeft altijd een plek in het hersteltraject.
Hieronder vind je de gegevens van onze kantoorlocatie.

Participatie & werk

Drijfveren achter maatschappelijk herstel zijn activering en participatie. Wij ondersteunen cliënten om voor hen passende dagbesteding te vinden. Een zinvolle besteding van de dag zorgt voor structuur in het leven. De RIBW biedt activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden om mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid daarbij te ondersteunen. Binnen de gemeente Beuningen zijn er twee locaties met de functie lokale inloop GGZ die door ervaringsdeskundige vrijwilligers van onze samenwerkingspartner Ixta Noa worden begeleid.

Mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid die baat hebben bij een veilige en beschutte inloop, kunnen terecht bij het dagactiviteitencentrum Htien in Nijmegen en/of De Arc in Druten. 

Voor inwoners uit de gemeente Beuningen zijn aan de inlopen geen kosten verbonden en hoeft hier geen beschikking voor worden afgegeven. 

WijkGGZ

Met WijkGGZ slaan zorgpartners Pro Persona, IrisZorg, Pluryn en RIBW Nijmegen & Rivierenland de handen ineen voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor (onder andere psychisch) kwetsbare wijkbewoners en hun naasten. De WijkGGZ-teams zijn een aanvulling op de sociale wijkteams of buurtteams, huisartsen en praktijkondersteuners GGZ. WijkGGZ ondersteunt hen met GGZexpertise. Ook worden WijkGGZ-teams ingezet voor ondersteuning aan inwoners vanaf 18 jaar, op basis van een Herstel Ondersteunende Kennismaking en kortdurende ondersteuning. WijkGGZ is met een team van GGZ-professionals ook actief in de gemeente Beuningen. Je bereikt hen via beuningen@wijkggz.nl.

OGGZ

De RIBW is al jarenlang betrokken bij het Uitvoeringsprogramma OGGz/Mo. Vanuit Nijmegen bieden wij opvang aan dak- en thuislozen bij de NuNN, begeleiding aan dak- en thuisloze jongvolwassenen op de Dwarsweg en ambulante begeleiding & bemoeizorg. De overige Mo-voorzieningen worden door IrisZorg geleverd. 
De uitstroomvoorziening villa Bloemenheuvel in Weurt hebben bewoners in zelfbeheer en ontvangen begeleiding van de NuNN.

News items title Bloemenheuvel

Van Heemstraweg 11
6551 DL Weurt 

Contact

Eloy Peters
Accountmanager

drs. Ronald Caminada MBAH
Directeur Herstel & Gezondheid