Beschermd wonen

Samen met de cliënt bekijken we de mogelijkheden en kiezen we de woonvorm en het Beschermd wonen product (Licht, Middel zwaar of Intensief) die het beste past. Deze keuzes hangen af van de zorgvraag, de beschikbare woningen, het groepsaanbod en de samenstelling van de groep in de woning. Beuningen heeft twee woonlocaties. Hieronder vind je de gegevens van onze kantoorlocatie. 

Ambulante begeleiding

Ambulante specialistische begeleiding sluit aan bij de thuissituatie, het cliëntsysteem en de wijk waarin iemand woont. Hieronder vind je de gegevens van onze kantoorlocatie. Onze begeleiders ondersteunen onder andere bij:

  • Wonen
  • Zinvolle dagbesteding
  • Werken en leren
  • Sociale relaties
  • Financiën en administratie
  • Gezondheid

Participatie & werk

Drijfveren achter maatschappelijk herstel zijn activering en participatie. Wij ondersteunen cliënten om voor hen passende dagbesteding te vinden. Een zinvolle besteding van de dag zorgt voor structuur in het leven. De RIBW biedt activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden om mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid daarbij te ondersteunen. Binnen de gemeente Beuningen zijn er twee locaties met de functie lokale inloop GGZ die door ervaringsdeskundige vrijwilligers van onze samenwerkingspartner Ixta Noa worden begeleid.

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die baat hebben bij een veilige en beschutte inloop, kunnen terecht bij het dagactiviteitencentrum Htien in Nijmegen en/of De Arc in Druten. 

Overige

WijkGGZ

Met WijkGGZ slaan zorgpartners Pro Persona, IrisZorg, Pluryn en RIBW Nijmegen & Rivierenland de handen ineen voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor (onder andere psychisch) kwetsbare wijkbewoners en hun naasten. De WijkGGZ-teams zijn een aanvulling op de sociale wijkteams of buurtteams, huisartsen en praktijkondersteuners GGZ. WijkGGZ ondersteunt hen met GGZexpertise. Ook worden WijkGGZ-teams ingezet voor ondersteuning aan inwoners vanaf 18 jaar, op basis van een Herstel Ondersteunende Kennismaking en kortdurende ondersteuning. WijkGGZ is met een team van GGZ-professionals ook actief in de gemeente Beuningen. Je bereikt hen via beuningen@wijkggz.nl.

OGGZ

De RIBW is al jarenlang betrokken bij het Uitvoeringsprogramma OGGz/Mo. Vanuit Nijmegen bieden wij opvang aan dak- en thuislozen bij de NuNN, begeleiding aan dak- en thuisloze jongvolwassenen op de Dwarsweg en ambulante begeleiding & bemoeizorg. De overige Mo-voorzieningen worden door IrisZorg geleverd. 
De uitstroomvoorziening villa Bloemenheuvel in Weurt hebben bewoners in zelfbeheer en ontvangen begeleiding van de NuNN.

News items title Bloemenheuvel

Van Heemstraweg 11
6551 DL Weurt 

Contact

Eloy Peters
Accountmanager

Marc van Lee
Directeur

drs. Ronald Caminada MBAH
Directeur