Beschermd wonen

Samen met de cliënt bekijken we de mogelijkheden en kiezen we de woonvorm en het Beschermd wonen product (Licht, Middel zwaar of Intensief) die het beste past. Deze keuzes hangen af van de zorgvraag, de beschikbare woningen, het groepsaanbod en de samenstelling van de groep in de woning. De gemeente West Maas en Waal heeft een woonlocatie in Wamel en een locatie in Beneden-Leeuwen. Hieronder vind je de gegevens van onze kantoorlocatie en woonlocatie in Wamel. 

Zelfstandig wonen met begeleiding

Team Ambulante Begeleiding Rivierenland biedt specialistische ambulante begeleiding voor mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid. Want voor hen is zelfstandig wonen geen vanzelfsprekendheid. Vaak luk het hen niet om enkel met de ondersteuning vanuit naasten en/of de gemeente het leven op de rit te houden. Daarom pakken wij de begeleidingsvragen op, die binnen het reguliere aanbod niet toereikend zijn. 

Dit doen wij door cliënten bij hen thuis te begeleiden. We maken altijd samen de client een persoonlijk plan en ons uitgangspunt is hierbij; houd zoveel mogelijk regie op je eigen leven. Aan de hand van de onderstaande levensdomeinen werken we doelgericht aan het herstel:

  • Wonen
  • Zinvolle dagbesteding
  • Werken en leren
  • Sociale relaties
  • Financiën en administratie
  • Gezondheid

Een zinvolle dagbesteding vinden wij essentieel voor het bevorderen van het eigen herstel. Dit aspect heeft altijd een plek in het hersteltraject.

Ons kantoor is gevestigd in de gemeente Tiel. We werken echter voor een veel groter gebied. Hieronder vind je de gegevens van onze kantoorlocatie. 

Participatie & werk

Drijfveren achter maatschappelijk herstel zijn activering en participatie. Wij ondersteunen cliënten om voor hen passende dagbesteding te vinden. Een zinvolle besteding van de dag zorgt voor structuur in het leven. De RIBW biedt activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden om mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid daarbij te ondersteunen. 

’t Atteljee aan de Clarissenstraat in Wamel wordt gebruikt als dagbestedings- en recreatieruimte voor de cliënten van de woonvoorziening zelf.

Inwoners kunnen ook gebruikmaken van dagbestedingslocatie & inloop Dolfijn in Tiel en de Arc in Druten.

WijkGGZ

Met WijkGGZ slaan zorgpartners Pro Persona, IrisZorg, Pluryn en RIBW Nijmegen & Rivierenland de handen ineen voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor (onder andere psychisch) kwetsbare wijkbewoners en hun naasten. De WijkGGZ-teams zijn een aanvulling op de sociale wijkteams of buurtteams, huisartsen en praktijkondersteuners GGZ. WijkGGZ ondersteunt hen met GGZexpertise. Ook worden WijkGGZ-teams ingezet voor ondersteuning aan inwoners vanaf 18 jaar, op basis van een Herstel Ondersteunende Kennismaking en kortdurende ondersteuning. WijkGGZ is met één team van GGZ-professionals ook actief in de gemeente West Maas en Waal en Druten. Je bereikt hen via westmaaswaaldruten@wijkggz.nl.  

OGGZ

De RIBW is al jarenlang betrokken bij het Uitvoeringsprogramma OGGz/Mo. Aan de Kwelkade in Tiel bieden we dak- en thuislozen 24 uurs opvang. De Kwelkade is voor een groep mensen die om allerlei redenen op straat belandt en nergens terecht kan. Deze voorziening heeft een regiofunctie. Alle cliënten komen uit de regio Rivierenland. Gemeente West Maas en Waal richt zich met betrekking tot de maatschappelijke opvang op de gemeente Nijmegen. 

Onze kantoren zijn gevestigd in de gemeente Tiel. We werken echter voor een veel groter gebied en onze cliënten komen uit de hele regio Rivierenland. Hieronder vind je de gegevens van onze kantoorlocaties. 

Contact

Eloy Peters
Accountmanager

drs. Ronald Caminada MBAH
Directeur Herstel & Gezondheid