Beschermd wonen

Samen met de cliënt bekijken we de mogelijkheden en kiezen we de woonvorm en het Beschermd wonen product (Licht, Middel zwaar of Intensief) die het beste past. Deze keuzes hangen af van de zorgvraag, de beschikbare woningen, het groepsaanbod en de samenstelling van de groep in de woning. De gemeente West Maas en Waal heeft een woonlocatie in Wamel en een locatie in Beneden-Leeuwen. Hieronder vind je de gegevens van onze kantoorlocatie en woonlocatie in Wamel. 

Ambulante begeleiding

Team Ambulante Begeleiding Rivierenland biedt specialistische ambulante begeleiding voor mensen met een ernstige psychische aandoening. Onze begeleiders ondersteunen onder andere bij:

  • Wonen
  • Zinvolle dagbesteding
  • Werken en leren
  • Sociale relaties
  • Financiën en administratie
  • Gezondheid

Participatie & werk

Drijfveren achter maatschappelijk herstel zijn activering en participatie. Wij ondersteunen cliënten om voor hen passende dagbesteding te vinden. Een zinvolle besteding van de dag zorgt voor structuur in het leven. De RIBW biedt activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden om mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening daarbij te ondersteunen. 

’t Atteljee aan de Clarissenstraat in Wamel wordt gebruikt als dagbestedings- en recreatieruimte voor de cliënten van de woonvoorziening zelf.

OGGZ

De RIBW is al jarenlang betrokken bij het Uitvoeringsprogramma OGGz/Mo. Aan de Kwelkade in Tiel bieden we dak- en thuislozen 24 uurs opvang. De Kwelkade is voor een groep mensen die om allerlei redenen op straat belandt en nergens terecht kan. Deze voorziening heeft een regiofunctie. Alle cliënten komen uit de regio Rivierenland. Gemeente West Maas en Waal richt zich met betrekking tot de maatschappelijke opvang op de gemeente Nijmegen.

Contact

Eloy Peters
Accountmanager

Marc van Lee
Directeur