Re-integratie Nijmegen

Wat is re-integratie?

Met re-integratie wordt bedoeld het opnieuw aan het werk brengen van medewerkers die zijn uitgevallen. Als je (langdurig) bent uitgevallen door ziekte of psychische klachten, dan heeft jouw werkgever een loondoorbetalingsverplichting voor een vaste periode. Ook is je werkgever verplicht er alles aan te doen om jou zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. In principe naar jouw eigen werk. Ook jij hebt hierin net zo goed verplichtingen.

Als je een (ernstige) psychische kwetsbaarheid hebt en je bent arbeidsongeschikt geraakt, dan kan het lastig zijn om weer aan het werk te gaan. Hoe doe je dat? Wil jij graag weer aan het werk, dan kan de RIBW Nijmegen & Rivierenland jou daarbij helpen.

Wat komt er bij re-integratie kijken?

Het proces van begeleiding en re-integratie is best een ingewikkeld en tijdrovend proces. In de Wet verbetering poortwachter staat het plan van aanpak beschreven. Zoals een tijdschema, stappenplan, regels en verplichtingen waaraan jouw werkgever zich moet houden, maar ook jij. Dit is niet voor niets. Voor jullie beiden is deze wet een stok achter de deur om te werken aan terugkeer naar je werkplek.

Re-integratie RIBW
Re-integratie Beuningen

Re-integratie eerste spoor

Alle handelingen, taken en acties die jouw werkgever en jij moeten doen om jouw terugkeer naar je oude werkplek mogelijk te maken, vallen onder dit traject. Dit heet eerste spoor re-integratie. Het doel is om jou, binnen jouw mogelijkheden, weer aan de slag te kunnen laten gaan.

UWV is de instantie die het traject van re-integratie naar werk op de voet volgt. Zo kijkt een arbeidsdeskundige met jou mee om samen vast te stellen wat jouw functiemogelijkheden zijn. Misschien kun je in een andere functie die jou ook past oppakken?

Wat als de re-integratie moeizaam gaat?

Een snelle, voorspoedige terugkeer naar het eigen werk is het fijnste voor iedereen. Gelukkig lukt dat vaak. Maar niet altijd. Na langdurig verzuim kan je een grote drempel voelen om terug te keren. Bijvoorbeeld omdat je twijfels hebt over jouw eigen belastbaarheid vanwege jouw psychische kwetsbaarheid.

Herken jij deze situatie? Valt de re-integratie jou te zwaar? Dan is het belangrijk om hierover te praten. Met je werkgever. Of als dat niet lukt met een re-integratie coach bij UWV, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, of Werkzaak in de regio Rivierenland. Of met ons.
Onze re-integratiespecialisten helpen je graag. Samen gaan we op zoek naar een betaalde baan die bij jou past.

Onze gecertificeerde trajectbegeleiders en jobcoaches kijken samen met jou naar wat jij (nog wel) kunt en naar wat jij zelf wilt. We helpen je bij het vinden van passend (betaald) werk en ondersteunen je bij de sollicitatie. Bijvoorbeeld met het voorbereiden van een sollicitatiegesprek. En, als dat nodig is, begeleiden we je ook tijdens jouw re-integratie op de werkvloer.

Vaak heb je na langdurige uitval en met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid te maken met uitkeringen en toeslagen. Daarom bekijkt jouw begeleider ook met jou naar wat weer aan het werk gaan betekent voor jouw inkomen, uitkering of eventuele toeslagen die je krijgt. RIBW Nijmegen & Rivierenland werkt nauw samen met het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, Werkzaak in de regio Rivierenland en met UWV.

Wat als re-integratie niet lukt?

Officieel staat er een periode van twee jaar voor het re-integratietraject. Wanneer je door omstandigheden echt niet meer aan het werk kunt, niet op je oude werkplek (re-integratie eerste spoor), of bij een andere werkgever (re-integratie tweede spoor), dan start het volgende re-integratietraject: re-integratie derde spoor. Ook voor dit traject is de werkgever waar je werkte voordat je arbeidsongeschikt raakte, verantwoordelijk.

WIA uitkering

Het derde spoor is er voor diegenen die na twee jaar arbeidsongeschiktheid geen passende werkplek hebben gevonden. Misschien heb je recht op een WIA-uitkering (Wet Inkomen en Arbeid)? De WIA stimuleert mensen die deels nog kúnnen werken, dat ze dat zoveel mogelijk doen. Deze uitkering komt in de plaats van loon of de Ziektewet-uitkering. Je moet wel verzekerd zijn voor een WIA.

Is deze situatie op jou van toepassing? Het blijft belangrijk om te blijven zoeken naar wat je nog wél kan. Zodat je uiteindelijk toch - deels - je werk weer kunt oppakken. De RIBW Nijmegen & Rivierenland kan je ondersteunen en met je meekijken welke mogelijkheden er voor jou zijn.

Re-integratie Tiel
Re-integratie

Kunnen wij je helpen?

(Weer) aan het werk
Een re-integratietraject is ingewikkeld. Precies wat je níet nodig hebt als het al lastig is om je werk en leven (opnieuw) op de rit te krijgen of te houden. De RIBW Nijmegen & Rivierenland helpt je hierbij. Onze gecertificeerde trajectbegeleiders en jobcoaches ondersteunen je als je (weer) aan het werk wilt gaan.

Wil jij je aanmelden voor onze re-integratiediensten? Vul dan dit formulier in en een trajectbegeleider neemt zo snel mogelijk contact op met je op voor een oriënterend gesprek. 

Individuele Plaatsing en Steun (IPS)
De RIBW Nijmegen & Rivierenland is gespecialiseerd in IPS. Lees meer over wat IPS voor jou kan betekenen.

Leerwerkplek
Ben je op zoek naar een leerwerkplek of een vorm van betaald of vrijwilligerswerk? Een opleiding volgen, dat kan ook. RIBW Team Daadwerk helpt je graag op weg.

Waarom kiezen voor de RIBW?

Ruime ervaring in de begeleiding van mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid.

Warme contacten met UWV, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en Werkzaak en met behandel- en begeleidingsinstellingen in de regio’s Nijmegen, Rijk van Nijmegen en Rivierenland.

Ervaren gecertificeerde trajectbegeleiders en jobcoaches in dienst.

Uitstekende kennis over de gevolgen van betaald werk voor inkomen, uitkering of toeslagen.

Meer weten over IPS en hoe het jou kan helpen? Lees dan dit artikel.

Re-integratie RIBW
Hans
Story title

Ervaringsverhalen

Hans over zijn burn-out, herstel en honger naar nieuwe dingen

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.