Stap 1 – Aanvraag via het sociaal wijkteam/
breed basisteam

Wie gebruik wil maken van (tijdelijke) specialistische begeleiding thuis door de RIBW kan hiervoor bij het sociaal wijkteam/breed basisteam een aanvraag doen.
Op de websites (zoekwoord: Wmo) van de verschillende gemeenten staat hoe je een afspraak kunt maken voor een gesprek, ook wel een keukentafelgesprek genoemd. In dit gesprek wordt de hulpvraag besproken. Daarna volgt een advies. Als blijkt dat je baat hebt bij begeleiding thuis dan wordt door de medewerker van het sociaal wijkteam een beschikking* afgegeven. Deze beschikking wordt door het sociaal wijkteam doorgestuurd naar de RIBW. Tijdens het gesprek wordt gekeken naar alle levensdomeinen en wordt in kaart gebracht welke begeleiding het beste past. Dit kan ook een combinatie zijn van begeleiding thuis en een vorm van (arbeidsmatige) dagbesteding. Daarna wordt een beschikking* per begeleidingsvorm afgegeven. Stel dat het om ambulante begeleiding én dagbesteding** gaat, dan ontvang je twee beschikkingen.

* De gemeente Nijmegen kijkt op dit moment of het mogelijk is om zonder beschikking te werken. De toegang tot zorg verloopt bij deze proef via twee brede basisteams, namelijk Nijmegen Zuid (Grootstal, Hatertse Hei en Brakkenstein) en Lindenholt. Woon je in deze wijken of val je onder de WijkGGZ dan verloopt het aanmeldtraject zonder beschikking. Wil je ook dagbesteding afnemen, dan moet hiervoor apart een beschikking bij de gemeente worden aangevraagd (zie ook aanvragen zinvolle daginvulling).

** Woon je in Nijmegen of Berg en Dal en neem je begeleiding thuis af dan is deze beschikkingsvrij. Met de zorginstelling zelf spreek je af welke vorm van dagbesteding het best passend is. Voor deelname aan dagbesteding betaal je geen eigen bijdrage.

Tip: MEE of de huisarts kan helpen bij het aanvragen van ambulante begeleiding.

Stap 2 – Intake bij de RIBW

Op basis van de hulpvraag en de plaats waar je woont word je gekoppeld aan een team van de RIBW in jouw wijk/regio. Daarna word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

Stap 3 – Start ondersteuning

Binnen het team wordt de zorgvraag besproken, en bekeken welke begeleider de ondersteuning kan geven. Daarna kan de begeleiding starten. In de periode die volgt wordt samen met je gekeken welke begeleiding nodig is. Het hebben van een goede daginvulling maakt hier onderdeel van uit. Heb je naast een beschikking voor ambulante begeleiding ook een beschikking voor dagbesteding dan wordt er contact gelegd met de afdeling Participatie & Werk van de RIBW om samen met je te zoeken naar een activiteit die past bij je herstelplan/zorgplan. Deze informatie wordt verwerkt in  je plan. Specialistische begeleiding wordt vaak voor 1 jaar afgegeven en wordt elk jaar door het sociaal wijkteam geëvalueerd. Je begeleider kan ondersteunen bij bijvoorbeeld de aanvraag als verlenging van de begeleiding nodig is. Is er nog geen passende ondersteuning voorhanden dan word je op een wachtlijst geplaatst. Ook wordt met je bekeken of het mogelijk is om alvast te starten met een dagbestedingsactiviteit bij Participatie & Werk of deel te nemen aan een inloopactiviteit.

NB Soms zijn de lijnen tussen de RIBW en het sociaal wijkteam/breed basisteam zo kort dat het proces zoals hierboven is beschreven, wordt ingekort. Uitgangspunt is altijd om met elkaar te komen tot de meest passende ondersteuning.

Eigen bijdrage
Voor ambulante begeleiding wordt een vaste eigen bijdrage van € 19,00 per maand berekend. Dit tarief wordt bepaald door het CAK en kan jaarlijks veranderen.

Robert
Story title

Ervaringsverhalen

Robert vertelt over structuur & zelfvertrouwen door IPS

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.