Titel: Liefde en menselijkheid als systeemoplossing in de zorg

Sprekers: Myrrhe van Spronsen & prof. dr. Jim van Os

Tijdstip: Blok 1: 15:00-16:00

Locatie: A005 (max 235 personen) & online

Samenvatting
De ggz kampt met talrijke uitdagingen zoals lange wachtlijsten, problemen in de toegang tot zorg voor degenen die deze het meest nodig hebben, een ontkoppelde relatie tussen sociale zorg en geestelijke gezondheidszorg, te snel, te veel en te lang terugvallen op farmacologische opties, een overaccentuering op technische diagnoses en richtlijnen, en dringende vragen omtrent de validiteit en bruikbaarheid van diagnostische categorieën. Onderzoek suggereert bovendien dat hoewel specialistische behandelingen gunstige resultaten kunnen hebben, deze toe kunnen worden geschreven aan de onderliggende effecten van persoon-specifieke rituelen en relaties. Wij stellen een innovatieve oplossing voor aan deze systemische problemen door het opzetten van een regionaal Ecosysteem voor Geestelijke Gezondheid (GEM).

Dit ecosysteem wordt gekenmerkt door samenwerking tussen verschillende regionale belanghebbenden, waaronder de GGD, eerstelijns gezondheidszorgverleners, geestelijke gezondheidsdiensten, zelfstandige psychologen en psychiaters, professionals in het sociaal domein, WMO-coaches, complementaire en alternatieve therapeuten, herstelacademies en ervaringsgerichte herstelcoaches. Het primaire doel is om te werken vanuit een gedeelde set kernwaarden: samenwerking, menselijkheid, improvisatie, flexibele on-demand beschikbaarheid, wederzijdse ondersteuning en het belang van ervaringsdeskundigheid.

GEM pleit bovendien voor een aanzienlijke toename van de capaciteit van het formele en informele hulpverleningsstelsel door meer ggz, sociale zorg en herstelacademiezorg aan te bieden in groepen en online eCommunities. Het benadrukt ook een kwalitatieve verschuiving in gesprekken over psychisch lijden, met de focus op de context van lijden (sociaal, existentieel, lichamelijk, trauma, levensstijl) en de capaciteiten en veerkracht van het individu en hun netwerk.

Er lopen momenteel verschillende pilotprojecten gebaseerd op het GEM-model in Nederland. Voorlopige resultaten zijn bemoedigend en tonen de weg naar verbeterde toegang tot zorg, verhoogde tevredenheid en potentieel voor systemische verandering in de ggz. Verder onderzoek zal de langetermijneffecten en schaalbaarheid van de GEM-aanpak evalueren.

Over Myrrhe van Spronsen
Myrrhe van Spronsen studeerde in 2001 geneeskunde in Rotterdam. Daarnaast volgde zij twee research masters in Molecular Medicine en in Neuroscience. Vervolgens deed zij een promotieonderzoek in de neurobiologie en postdoconderzoek op Yale en UCL bij Nobel Laureate James Rothman. Haar proefschrift werd onderscheiden met de Neurofederatie Thesis Award. Al vanaf het begin van haar studies was Myrrhe geïnteresseerd in de psychiatrie en neurologie en startte de opleiding tot psychiater. Op dat moment kreeg zij zelf een psychose met manie. Myrrhe studeerde aan de Rietveld Academie en in haar werk laat ze zich inspireren door eigen mentale ervaringen. Ze schreef een boek over cocreatie in de ggz samen met Jim van Os, “We zijn God niet”. Momenteel verdeelt ze haar tijd tussen schrijven en beeldende kunst en waarin ze het afbouwen van neuroleptica documenteert.

Over prof. dr. Jim van Os
Jim van Os is Hoogleraar Psychiatrie en Voorzitter van de Divisie Hersenen van Het UMC Utrecht. Hij is sinds 2011 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en sinds 2016 Fellow van King’s College London. Hij ontwikkelde over de jaren de gedachte van een Ecosysteem Mentale Gezondheid, samen met Philippe Delespaul, als vastgelegd in de volgende werken:

  • De DSM-5 voorbij: Persoonlijke diagnose in een nieuwe ggz (2014).
  • Goede ggz! Nieuwe concepten, aangepaste taal, verbeterde organisatie. Delespaul P, Milo M, Schalken F, Boevink W & Van Os J. (2016)
  • ‘We zijn God niet: Een pleidooi voor een nieuwe psychiatrie van samenwerking’, geschreven samen met ervaringsdeskundige Myrrhe van Spronsen (2021).
  • Kopzorgen. Psychose begrijpen in 33 vragen. Vanheule S & Van Os J. (2022).

www.psychosenet.nl

www.denieuweggz.nl

Thijmen
Story title

Ervaringsverhalen

Thijmen over zijn leven op straat en GHB-verslaving

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.