Organisatie

De RIBW heeft haar werkgebied ingedeeld in drie regio’s: Nijmegen, Rijk van Nijmegen en Rivierengebied. Kijk voor een overzicht op Werkgebied | RIBW Nijmegen & Rivierenland (ribw-nijmegenrivierenland.nl).

In het primair proces werken medewerkers zelforganiserend. Dit betekent dat verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn belegd. De teams worden ondersteund door een teamcoach. De keuze voor zelforganisatie verklaart ook onze platte organisatiestructuur. 

De organisatie heeft een Managementteam (MT) dat bestaat uit de bestuurder (Caroline Truijens), twee zorgdirecteuren (Ronald Caminada en Marc van Lee), directeur Serviceorganisatie (Reinet Krijger) en een bestuurssecretaris (Ellis Scharenborg). De Raad van Bestuur en het managementteam zijn verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering, het managementteam ook voor de uitvoering ervan. Team Participatie & Werk - waaronder alle dagbestedingsactiviteiten/inlopen vallen - en team Thuis in de Wijk hebben een eigen manager. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Kijk op Bestuur en Toezicht | RIBW Nijmegen & Rivierenland (ribw-nijmegenrivierenland.nl) voor een overzicht met foto's. 

Organigram
Bekijk het organigram van de organisatie op Organisatie | RIBW Nijmegen & Rivierenland (ribw-nijmegenrivierenland.nl)

Overzicht met alle teams in het primair proces
Wil je een overzicht van alle teams, inclusief contactgegevens en adressen? Kijk dan op Locaties | RIBW Nijmegen & Rivierenland (ribw-nijmegenrivierenland.nl). Na je eerste werkdag kun je deze gegevens ook vinden door te zoeken naar ‘Informatie overzicht nieuwe regioindeling’ via de E:Schijf Online op RIBW Omnia. 

Serviceorganisatie/locatie Kerkenbos

De ondersteunende diensten (met uitzondering van team Herstel) houden kantoor op Kerkenbos 1103A in Nijmegen en zijn bereikbaar via het algemene nummer van de RIBW: 088 382 24 22. Hieronder lees je welke ondersteunende diensten de RIBW heeft:

Bestuursbureau
Hieronder valt de bestuurder, de bestuurssecretaris, bestuurssecretaresse en de afdeling Marketingcommunicatie.

Directieteam
De directeuren, de drie projectleiders, twee teamcoaches en de medewerkers van de Centrale Voordeur (zorgtoeleiding) vallen onder het Directieteam.

HR
Houdt zich bezig met personeel, opleidingen, arbeidsomstandigheden, vrijwilligers, beleid en organisatie.

ICT
Is verantwoordelijk voor de ICT infrastructuur en de applicaties.

Huisvesting en Facilitair
Houdt zich bezig met het kopen en huren van (nieuwe) huisvesting voor cliënten en kantoorlocaties voor medewerkers, en het onderhoud en de basisinrichting daarvan.

Zorg & Innovatie
Houdt zich bezig met de voorbereiding, ontwikkeling en borging van zorg en kwaliteit binnen de organisatie.

EAD (Economisch Administratieve Dienst)
Zorgt voor de verwerking van in- en verkoopfacturen, de afhandeling van betalingen, de contacten met de bank en regelt alles met betrekking tot verzekeringszaken.

Servicedesk
Is het eerste aanspreekpunt voor al je vragen, storingsmeldingen, klachten en advies. Dus ook voor je vragen voor de afdelingen Zorg & Innovatie, HR, ICT, Huisvesting/Facilitair, EAD en Marketingcommunicatie.

Team Herstel en Steunpunt Stemmen Horen
Hier werken ervaringsdeskundige herstelcoaches en ervaringsdeskundige vrijwilligers op basis van herstelprincipes. Team Herstel en Steunpunt Stemmen Horen organiseren trainingen en inloopspreekuren voor cliënten.

Naast de teams die cliënten ondersteunen bij wonen, biedt de RIBW dagbestedingsactiviteiten, inlopen en re-integratietrajecten aan. Deze vallen onder Participatie & Werk.

Om de zelfredzaamheid van cliënten te verhogen en het werk slimmer in te richten, onderzoeken en testen we handige digitale (e-health) oplossingen. We werken daarin samen met experts, andere RIBW’s en de HAN. E-health wordt gecoördineerd vanuit het Digiteam.

Medezeggenschap

De RIBW hecht grote waarde aan de medezeggenschap van medewerkers en cliënten. Naast een actieve ondernemingsraad voor medewerkers, heeft de RIBW een Cliëntenraad, Regioraden en wordt gewerkt met een informele vorm van inspraak op locatieniveau: SamenSpraak.

Vertrouwenspersonen en klachtenfunctionaris

De RIBW heeft verschillende vertrouwenspersonen in dienst waaronder een cliëntvertrouwenspersoon, een naastenvertrouwenspersoon en een medewerkersvertrouwenspersoon. Wil je meer over deze mensen weten? Je vindt een korte omschrijving op onze website (klik op de links) of vanaf je eerste werkdag op ons interne platform Connect (zoek op vertrouwenspersoon).

Heeft een cliënt een klacht over de dienstverlening van de RIBW dan kan deze terecht bij een klachtenfunctionaris. 

Lamar
Story title

Ervaringsverhalen

Lamar over werk als medicijn & iets meemaken op de arbeidsmarkt

Nieuws

Lifegoals Fit en Fun event 23 april 2024
Lifegoals Fit en Fun event 23 april 2024
3 minuten
De RIBW zoekt jouw hulp!
De RIBW zoekt jouw hulp!
3 minuten