Verwerking persoonsgegevens

De RIBW gebruikt persoonsgegevens, zoals dienstverbandgegevens, sociaal-fiscale en verzuimgegevens. De volledige lijst met bij jou opgehaalde gegevens is vastgelegd in ons verwerkingsregister (zie Starling).

Heeft de RIBW extra persoonsgegevens nodig, dan wordt hierover met jou contact opgenomen.

Bewaartermijn

De RIBW bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en houdt zich aan de wettelijke of intern vastgestelde bewaartermijnen. Zijn de persoonsgegevens voor de genoemde doelen niet meer relevant dan worden deze door de RIBW verwijderd, zie ook het beleid BIV en Bewaartermijnen op Starling.

Ontvangers van persoonsgegevens

De RIBW wisselt persoonsgegevens uit met anderen als de bedrijfsvoering of wet- en regelgeving dit verlangt. Deze uitwisseling is vastgelegd in ons verwerkingsregister (zie Starling).

AVG

Op grond van de AVG heb je verschillende rechten met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens:

  • Het recht op inzage en kopie
  • Het recht op correctie
  • Het recht op gegevenswissing
  • Het recht op beperking van de verwerking
  • Het recht op overdracht van gegevens

Wil je gebruik maken van deze rechten dan kun je een verzoek indienen via de servicedesk@ribw-nr.nl.

Vragen over privacy

Heb je vragen over privacy? Neem dan contact op met team HR van de RIBW via: telefoon 088 382 24 10 of stuur een e-mail naar servicedesk@ribw-nr.nl.

Rob van Bergen, functionaris gegevensbescherming, houdt toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving (AVG).

Heb je ondanks onze zorgvuldigheid een klacht over de wijze waarop de RIBW met persoonsgegevens en/of rechten omgaat? Dan verwijzen wij je naar de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Dit privacydocument is opgesteld op 10 juli 2023 en is een samenvatting van de privacyverklaring op Starling.

Ilona en Nicole
Story title

Ervaringsverhalen

Maatjes Ilona en Nicole over de Vriendendienst van RIBW Nijmegen & Rivierenland