Samensterk begeleiding is een vorm van begeleiding binnen de RIBW Nijmegen & Rivierenland waarbij cliënten gebruik maken van de krachten ervaringen van gelijkgestemden in hun wijk.

Hoe werkt het?

Tijdens de bijeenkomsten ga je in kleine groepen van zes tot acht deelnemers met elkaar in gesprek, wissel je ervaringen uit en ga je op zoek naar herkenning bij elkaar. Je individuele doelstellingen op de verschillende levensdomeinen zijn leidend voor de gespreksthema's. De groep heeft de regie of ze hiervoor een gespreks- of spelvorm inzet. Door je eigen ervaringen op een positieve manier in te zetten kun je niet alleen jezelf, maar ook een ander helpen. Zodoende leer je van elkaar in een veilige en betrokken sfeer. Dit proces ondersteunt verdere stappen in het eigen herstelproces.

Voor wie?

Samensterk begeleiding is bedoeld voor alle mensen in de wijk die specialistische hulp hebben of nodig hebben en dit groepsverband willen afnemen. Samen met je begeleider en het Sociaal Wijkteam maak je afspraken over de vorm van ondersteuning die je nodig hebt. Als Samensterk begeleiding passend is, maar alléén niet voldoende ondersteunt, dan kan individuele begeleiding naast Samensterk begeleiding plaatsvinden.

Door wie?

De groepsbijeenkomsten worden ondersteund door een begeleider van de RIBW en een ervaringswerker/vrijwilliger. Belangrijk om te weten is dat deze begeleider een onderdeel is van het proces. Hij of zij doet met alle activiteiten mee. De begeleider draagt zorg voor een veilige en betrokken sfeer waarin iedereen zichzelf mag zijn, zonder dat de diagnose centraal staat. De begeleider staat ten dienste van de groep en ondersteunt de deelnemers waar dit nodig is. Hiermee wordt een sterke mate van ‘samenhulp’ aangesproken. De ‘samenhulp’ zou op den duur zo sterk ontwikkeld kunnen worden dat de begeleider steeds minder of zelfs niet meer nodig is.

‘De relatie met je begeleider is anders, als mens gelijkwaardig, maar toch is het een zakelijke relatie. De begeleider komt bij mij over de vloer en ik niet bij hem of haar. Bovendien vertel ik veel persoonlijke dingen en de begeleider niet. Dat is prima, maar toch anders dan met lotgenoten.

Willy

Wie betaalt?

Deelname aan Samensterk begeleiding is mogelijk wanneer je de juiste beschikking hebt. Heb je nog geen beschikking? Dan kun je deze aanvragen bij het Sociaal Wijkteam in jouw buurt.

Eigen bijdrage

Ben je 18 jaar of ouder, dan wordt voor deelname aan ontwikkelingsgerichte dagbesteding een eigen bijdrage gevraagd. Dit bedrag is afhankelijk van je inkomen en je vermogen, de samenstelling van je huishouden en de gemeente waar je woont. De bijdrage wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op de website van het CAK kun je zelf berekenen hoe groot die bijdrage is. Woon je in een beschermende woonvorm, of ben je jonger dan 18 jaar, dan ben je vrijgesteld van een eigen bijdrage.

'Veel mensen die begeleiding krijgen van de RIBW zijn eenzaam. Daarom is de Samensterk begeleiding die de RIBW aanbiedt zo belangrijk, ook voor mij. Je ontmoet andere mensen en bespreekt onderwerpen die je bezig houden.’

Jessica 

Lilian
Story title

Ervaringsverhalen

Lilian over stemmen horen en haar bucketlist

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.