Het LHBTiQ-zijn is onderdeel van onze menselijke diversiteit en mag daarom gevierd worden. Wij zetten je graag in je eigen kracht door te worden en zijn wie je al bent.

De seksuele oriëntatie en genderidentiteit is authentiek. Echter kunnen er psychosociale problemen ontstaan door een maatschappij die nog niet voldoende is ingesteld op LHBTiQ-personen en het gebrek aan tijdige hulp. De LHBTiQ-zorg van de RIBW Nijmegen & Rivierenland biedt jou graag ondersteuning aan.

Hoe werkt samensterk begeleiding?
Samensterk begeleiding is een nieuwe vorm van begeleiding binnen de RIBW Nijmegen & Rivierenland waarbij cliënten gebruik maken van de kracht en ervaringen van elkaar.

Tijdens de bijeenkomsten ga je in kleine groepen van zes tot acht deelnemers met elkaar in gesprek, wissel je ervaringen uit en ga je op zoek naar herkenning bij elkaar. Gemeenschappelijke thema’s in de groep gaan onder andere over gender, genderidentiteit, genderexpressie, diversiteit en seksuele oriëntatie. Daarnaast worden er ook andere gespreksthema’s ingebracht waarin je individuele doelstellingen op de verschillende levensdomeinen leidend zijn. De groep heeft de regie of ze hiervoor een gespreks- of spelvorm inzet. Door je eigen ervaringen op een positieve manier in te zetten kun je niet alleen jezelf, maar ook een ander helpen. Zodoende leer je van elkaar in een veilige en betrokken sfeer. Dit proces ondersteunt verdere stappen in het eigen herstel- en acceptatieproces.

Voor wie?

Deze Samensterk groep is speciaal voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse, queer volwassenen. Collectieve ondersteuning is bedoeld voor alle mensen die begeleid worden door de RIBW en daarbuiten. Samen met je begeleider en het Sociaal Wijkteam maak je afspraken over de vorm van ondersteuning die je nodig hebt. Als deze vorm van collectieve ondersteuning passend is, maar alléén niet voldoende ondersteunt, dan kan individuele begeleiding naast Samensterk begeleiding plaatsvinden vanuit de LHBTiQ-zorg van de RIBW.

Door wie?

De groepsbijeenkomsten worden ondersteund door Youri de Blok. Hij is LHBTIQ-deskundige binnen de RIBW en ervaringswerker op dit gebied. Belangrijk om te weten is dat de begeleider een onderdeel is van het proces. Hij of zij doet met alle activiteiten mee. De begeleider draagt zorg voor een veilige en betrokken sfeer waarin iedereen zichzelf mag zijn. De begeleider staat ten dienste van de groep en ondersteunt de deelnemers waar dit nodig is. Hiermee wordt een sterke mate van ‘samenhulp’ aangesproken. De ‘samenhulp’ zou op den duur zo sterk ontwikkeld kunnen worden dat de begeleider steeds minder of zelfs niet meer nodig is.

Waar en wanneer?
Samensterk begeleiding voor LHBTiQ’s wordt elke donderdag georganiseerd op de locatie Wijkkamer de Horst. Adres: De Horst 2, 6581 TE in Malden. De bijeenkomst is van 11.30 – 13.30 uur. We beschikken over een vaste ruimte met een huiselijke sfeer. In- en doorstroom van deelnemers is in goed overleg met elkaar.

Wie betaald?

Deelname aan Samensterk begeleiding is mogelijk wanneer je een beschikking hebt voor specialistische begeleiding in een groep van de RIBW. Heb je dat nog niet? Dan kan deze aangevraagd worden bij het Sociaal Wijkteam.

Valt de dagbesteding binnen je beschikking/indicatie dan betaal je een eigen bijdrage. Dit is bij beschermd wonen inkomensafhankelijk. Neem je alleen dagbesteding af of samen met ambulante begeleiding vanuit de Wmo? Dan wordt hiervoor een abonnementstarief berekend door de gemeente. Deze betaal je aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Ervaringen deelnemers

  • "Ik vind het fijn om te praten met gelijkgestemden en te weten dat ik niet de enige ben die zo in het leven staat".
  • "Het is fijn om op een gelijkwaardige manier met elkaar te praten, er is veel respect voor elkaar en elkaars mening".
  • "Ik vind Samensterk LHBTiQ+ fijn en ondersteunend, een setting waarin ik sneller over bepaalde onderwerpen praat dan anders".
  • "Een plek waar iedereen zich geaccepteerd kan voelen en mag zijn wie die is".
  • "Er is veel gelijkwaardigheid en alle onderwerpen zijn mogelijk, niet alleen LHBTiQ+".
Karin
Story title

Ervaringsverhalen

Karin over prestatiedrang, eetstoornis en vertrouwen in jezelf

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.