Misschien heb je nu geen antwoord op levensvragen. En voel jij je daardoor machteloos, zinloos of leeg. De RIBW kan je ondersteunen en begeleiden bij zingeving en levensvragen. Dat kan voor jou alleen, maar ook in groepsgesprekken. Of bij (herdenkings)diensten, vieringen en andere rituele momenten.

Geestelijke verzorger 

Iedereen die cliënt is bij de RIBW Nijmegen & Rivierenland kan een beroep doen op de geestelijk verzorger. De geestelijk verzorger biedt ondersteuning en begeleiding op het gebied van zingeving en levensvragen.

Zingeving en levensvragen

Levensvragen zijn wezenlijke vragen over zaken die voor ieder mens van belang zijn. Vaak zijn we ons daar niet van bewust, omdat alles wel z’n gangetje gaat. Maar soms raakt het leven zijn vanzelfsprekendheid kwijt. Bijvoorbeeld bij ingrijpende gebeurtenissen (positief of negatief), maar ook ogenschijnlijk zonder aanleiding of na een plotseling besef. Dan kunnen levensvragen zich aandienen en om een antwoord vragen. Dit kan een mooi proces zijn en het ook echt zwaar zijn. Het is niet vreemd om hierbij bijvoorbeeld gevoelens van eenzaamheid, zinloosheid, twijfel en leegte te ervaren.

Geestelijke verzorging

Hoewel alleen jij jouw antwoorden kunt vinden, hoef je in je zoektocht niet alleen te zijn. In contact met een ander ontstaat soms ruimte, helderheid of perspectief waar je dat eerder niet zag. De geestelijk verzorger is een gesprekspartner die vertrouwd is met deze onderwerpen en geoefend is om hierover in gesprek te gaan. In het contact is er ruimte om…

… je hart te luchten, op verhaal te komen

… te reflecteren en bezinnen

… te (her)verbinden met jouw bronnen van kracht en inspiratie

… stil te staan bij wat verloren is, middels herdenken of een ritueel

Gesprekken kunnen gaan over religieuze of spirituele onderwerpen, maar dat hoeft zeker niet. De geestelijk verzorger is er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging. Gesprekken zijn vertrouwelijk.

Overige diensten

- Naast individuele begeleiding kan de geestelijk verzorger ook optreden als spreker / begeleider bij groepsgesprekken, themabijeenkomsten, herdenkingen, vieringen en andere rituele momenten.

- Medewerkers kunnen de geestelijk verzorger consulteren over het omgaan met levenseinde, verlies, rouw en zingeving in begeleidingscontact. En, vanuit de commissie ethiek, over ethische en morele kwesties.

Contact

Rianne Immel is geestelijk verzorger bij de RIBW. Heb je een vraag of wil je eens kennismaken, dan kun je Rianne bereiken via het e-mailadres: r.immel@ribw-nr.nl of het telefoonnummer: 06 342 04 523.

Ethiekcafé

De commissie Ethiek organiseert een paar keer per jaar het Ethiekcafé. Er staat elke keer een thema centraal dat morele vragen oproept en er is ruimte voor ethische reflectie. Het café is in Htien en wordt via www.ribwclientenplein.nl aangekondigd. Je hebt hier geen beschikking voor nodig.

Meditatieve stiltewandelingen

In de botanische tuin van park Brakkenstein Nijmegen is er regelmatig een meditatieve stiltewandeling. We lopen in stilte en richten onze aandacht op dat wat in ons en om ons heen leeft. Iedereen is welkom. In het bijzonder mensen voor wie het leven van alledag minder vanzelfsprekend is. Heb je interesse? Geef je dan op bij Team Herstel. Of houdt de aankondigingen op www.ribwclientenplein.nl in de gaten.

Jan
Story title

Ervaringsverhalen

Jan woont beschermd en heeft zo altijd iemand in de buurt

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.