Over de Oriëntatiecursus Ervaringsdeskundigheid

Tijdens de Oriëntatiecursus Ervaringsdeskundigheid (voorheen Wijzer Werken met Ervaring, WWmE) leer je om op een andere manier betekenis te geven aan je persoonlijke ervaringen: van je eigen ervaringen ga je naar ervaringskennis en zo bouw je aan jouw ervaringsdeskundigheid. 

De cursus biedt een gedegen basis van theorie en de praktijk van herstel-ondersteunend werken en herstel-ondersteunende zorg. Onderwerpen die aan bod komen tijdens deze Oriëntatiecursus Ervaringsdeskundigheid zijn onder andere: 

  • je eigen herstelverhaal vertellen; 
  • herstel en herstelondersteunende zorg (HOZ) 
  • wat is ervaringsdeskundigheid eigenlijk 
  • wat is empowerment en (zelf)stigma; 
  • hoe ga je om met openheid; 
  • wat wordt er van een ervaringsdeskundige verwacht 
  • wat moet een ervaringsdeskundige kunnen (vaardigheden en competenties) 

We gaan ook op werkbezoek naar andere ggz-organisaties en nodigen gastdocenten uit die over hun herstel en loopbaan als ervaringsdeskundige vertellen. 

Je doet een eigen onderzoek, waarin je helemaal vrij bent wát je wit onderzoeken. Dit alles vanuit je eigen ervaring met psychische kwetsbaarheden en ontwrichtende gebeurtenissen. 

Je sluit de cursus af met een presentatie voor de groep.

Wat kan je met de OCE? 

Als je de Oriëntatiecursus Ervaringsdeskundigheid hebt gevolgd, heb je een goed beeld van ervaringsdeskundigheid en je kunt – als je dat wilt – jouw ervaringen gaan inzetten als vrijwilliger of betaalde kracht. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting, trainingen of herstelwerkgroepen, individuele ondersteuning of het deelnemen aan een cliëntenraad. 


Realiseer je wel dat er van een ervaringsdeskundige op dit moment vrijwel altijd een afgeronde opleiding tot ervaringsdeskundige wordt vereist. 


Na afronding van de OCE ontvang je een certificaat. Dit is geen diploma, maar kan wel een opstap zijn voor één van de opleidingen gericht op de professionele inzet van ervaringsdeskundigheid. Een aantal cursisten kiest er na de cursus voor om een vervolgopleiding te doen. Zoals de Associate Degree Ervaringsdeskundigheid in Zorg & Welzijn in Nijmegen (Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn | HAN Nijmegen). Er zijn zoveel verschillende opleidingen, op verschillende niveau's. Check de site van de Vereniging voor Ervaringsdeskundigen voor een actueel overzicht: Opleidingen - Vereniging van Ervaringsdeskundigen (vved.org) 

Kosten

Deelname is gratis.

Aanmelden of vragen?

Op 4 juli 2024 hebben 8 cursisten de OCE met goed gevolg afgerond.

Hou deze website in de gaten om te kijken wanneer de eerstvolgende OCE van start gaat. Je kan je in ieder geval alvast aanmelden.

Wil je meedoen aan de Oriëntatiecursus Ervaringsdeskundigheid? Of heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan contact op met Ilja Kramer (il.kramer@ribw-nr.nl, 06 51 13 62 01) of een andere herstelcoach van Team Herstel.

Saskia
Story title

Ervaringsverhalen

Saskia over haar autisme en ADHD en het begeleiden van een herstelwerkgroep

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.