Hoe zorg je er met laagdrempelige ggz voor dat wijken leefbaarder worden? Voldoende huizen en ‘inclusieve’ wijken, waarin ruimte is voor vroeg-preventie en een laagdrempelige inzet van de ggz.

Woningcorporaties Portaal, Talis en Woonwaarts hebben met zorginstellingen Stichting De Driestroom, Pro Persona, IrisZorg en RIBW Nijmegen & Rivierenland de intentie uitgesproken dat binnen vier jaar de realisatie van ‘inclusieve’ buurten een feit zijn. Zo’n 30 procent van de nieuwe woonwijken is bestemd voor bewoners die ondersteuning nodig hebben.

Hoe hebben de partijen elkaar gevonden, en wat levert het op? Lees dat via het artikel op https://www.denederlandseggz.n... 

andere interessante nieuwsartikelen