Organisaties WZW en WGV Zorg en Welzijn brachten vandaag het inspiratiedocument Ik weet RAAT uit met als thema ''De vloer op!'' waarin een nieuwe aanpak voor arbeidstekorten in zorg en welzijn wordt geïntroduceerd. Een thema wat relevant is, want de prognose voor 2030 is dat de provincie Gelderland tussen 11.500 en 15.800 zorg- en welzijnsmedewerkers tekort heeft. Tegelijkertijd is het verzuim nog nooit zo hoog geweest als nu en zoeken veel collega’s een baan buiten de sector. Daarom werden medewerkers van 26 zorg- en welzijnsorganisaties uit alle branches via Ik weet RAATuitgedaagd goede ideeën in te dienen om collega’s te behouden of slimmer te werken. Zij maakten daarmee kans op een bedrag van €10.000,- waarmee ze in staat werden gesteld hun idee daadwerkelijk uit te voeren. De oproep leverde maar liefst 202 goede ideeën op waar online bijna 10.000 keer op werd gestemd. In het inspiratiedocument komen de prijswinnaars aan het woord over hun beweegreden hun idee in te dienen en hun ervaringen tijdens het uitvoeringsproces. Ook bestuurder Edwin ten Holte gaf in dit inspiratiedocument een interview over dit thema: 

Interview Edwin ten Holte: 'Goede Ideeën liggen voor het oprapen'

“De krappe arbeidsmarkt is hét thema binnen de sector. Belangrijker dan het werven van nieuwe medewerkers is het behouden van je mensen. Juist zij weten waar het werk knelt, water frustreert en wat motiveert. Om medewerkers te boeien en binden, is het zaak om hun ideeën, hun creativiteit de ruimte te geven. Dat begint bij zo iets simpels als naar ze luisteren. Via de formele lijnen zoals de or, maar zeker ook op de vloer zelf. Daar hoor ik soms dingen waar ik zelf niet aan gedacht had of die ik anders bezie, maar die blijkbaar een issue zijn. Eensimpele ingreep kan dan al obstakels, en daarmee chagrijn, frustratie of onrust, wegnemen.

“Een zak met geld zal de arbeidskrapte niet oplossen. Een andere kijk op je medewerkers en op de sector wél.”

Gebrek aan budget wordt vaak genoemd als reden waarom het ophalen en faciliteren van ideeën van medewerkers erbij inschiet. Tegelijkertijd worden er bedrijfsmatig forse investeringen gedaan die heel normaal worden gevonden, zoals de implementatie van een nieuw ICT-systeem. Maar een zak met geld zal de arbeidskrapte niet oplossen. Een andere kijk op je medewerkers en op de sector wél.De zorg wordt collectief gefinancierd, waarom pakken we de uitdaging waarvoor we staan dan niet collectief op? Dat betekent dat je buiten de nauwe kaders van de eigen instelling of organisatie gaat kijken en je jouw kennis, innovaties en zelfs je eigen mensen durft te delen. Ja, dat vraagt soms om pijnlijke keuzes. Althans, dat lijken ze misschien in eerste instantie. Ook ik heb beslissingen moeten nemen waar ik aanvankelijk vanuit het belang van de RIBW sceptisch tegenover stond. Maar de ingezette verandering was goed voor de sector en de maatschappij. En daarmee was het goed voor ons.Het mooie van denken en handelen vanuit het collectief is dat je zo ongelooflijk veel leert van elkaar. Dat bewijst een initiatief als Ik weet RAAT: de ingediende ideeën zijn inspirerend en in zo veel organisaties toepasbaar. Laten we daarom samen de uitdagingen aangaan. De goede ideeën daartoe liggen voor het oprapen.”

Benieuwd naar alle ideeën en interviews uit het inspiratiedocument? Je vindt het inspiratiedocument hier