Helaas hebben we gemerkt dat het aantal coronabesmettingen flink toeneemt. Elke dag komen er veel besmettingen bij. Daarom is Nederland vanaf dinsdag 15 december in een lockdown gegaan. Deze lockdown duurt zeker tot en met dinsdag 19 januari. In deze brief beschrijven we wat dit voor de RIBW en misschien voor u betekent. We doen dit voor ambulante begeleiding, Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en voor Participatie & Werk.

Ambulante begeleiding
De RIBW vindt het hebben van persoonlijk contact heel belangrijk. Maar we zien ook dat het nodig is om het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken. Daarom vragen we u om opnieuw met uw begeleider te bespreken wat voor u allebei de gewenste vorm van begeleiding is. Onze voorkeur gaat uit naar contact op afstand via telefoon of beeldbellen, maar persoonlijk contact (binnen of in de buitenlucht) of een combinatie van persoonlijk contact en contact op afstand is ook nog steeds mogelijk.

Houd contact veilig
Heeft u persoonlijk contact met uw begeleider? Zorg er dan samen voor dat dit veilig gebeurt. Dus houd 1,5 meter afstand, was voor het bezoek de handen en nies en hoest in de arm. Samen met uw begeleider maakt u ook afspraken over het wel of niet dragen van een mondkapje.

Beschermd Wonen
Om de contactmomenten te beperken, mag u nog maar twee bezoekers per dag (van 13 jaar en ouder) tegelijkertijd of verdeeld over de dag ontvangen. Op 24, 25 en 26 december zijn er drie bezoekers toegestaan. En alleen als de bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Stem het ontvangen van bezoek altijd even af met de begeleiding.

Let op de hygiëneregels
Ook vragen wij u goed te letten op de hygiëneregels, zoals het wassen van de handen voor en na het bezoek en het niezen en hoesten in de arm en het houden van 1,5 meter afstand. Krijgt u bezoek, dan vragen wij u ervoor te zorgen dat uw bezoek in de gang een mondkapje draagt. Op uw kamer mag het mondkapje af. Ook medewerkers dragen zoveel mogelijk een mondkapje. Bewoners hoeven geen mondkapje op te doen.

Beschermd Thuis
Woont u zelfstandig maar maakt u ook gebruik van bijvoorbeeld de groepsbegeleiding op een Beschermd Wonen locatie, dan proberen we dit zoveel mogelijk door te laten gaan. Let wel altijd op uw afstand tot anderen (1,5 meter) en draag een mondkapje als u rondloopt in de gezamenlijke ruimtes. Kunnen de aanleunmomenten niet of in mindere mate doorgaan? Dan gaan wij met u in gesprek en wordt bekeken wat wél kan.

Participatie & Werk 
Helaas kan Participatie & Werk door de nieuwe maatregelen slechts beperkt fysieke activiteiten aanbieden. Voor ambulante cliënten die het echt nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld erg eenzaam zijn, kan een vorm van dagbesteding zoveel mogelijk doorgaan. Mensen die in (geclusterde) groepen wonen kunnen helaas niet naar de activiteiten komen. Wel kan iedereen gebruik (blijven) maken van het digitale aanbod van Participatie & Werk. Meer informatie hierover vindt u op www.ribwclientenplein.nl. We breiden dit aanbod de komende tijd nog verder uit. Heeft u hierover vragen? Stel deze dan aan uw begeleider of bel met RIBW Htien via 088 382 24 46 (bij geen gehoor: 06 55 36 68 98).

Beperk uw contacten
Net als iedereen mag u voorlopig maximaal twee personen per dag van 13 jaar of ouder ontvangen (op 24, 25 en 26 december zijn dat er drie). In de buitenlucht mag u met maximaal twee personen samenzijn (van 13 jaar en ouder). Gaat u op bezoek bij een naaste? Dan geldt ook hier een maximum van twee externe gasten (met uitzondering van 24, 25 en 26 december). Heeft u werk? Dan geldt ook voor u dat u zoveel mogelijk vanuit huis moet werken. Let bij bezoek en werk op de hygiënemaatregelen en de sociale afstand (1,5 meter). En heeft u klachten, laat u dan meteen testen.

Veerkracht
We kunnen ons goed voorstellen dat de nieuwe maatregelen erg ingrijpend voor u zijn. Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel en kunnen we hopelijk door de komst van het vaccin tegen corona in het komende jaar terug naar ons ‘normaal’. Dat neemt niet weg dat we nog een zware periode hebben te gaan. Wij hopen van harte dat het goed met u blijft gaan en dat u, ondanks alles, de feestdagen met een gevoel van saamhorigheid door kunt brengen.

Na 12 januari informeren wij u weer hoe wij u vanaf dan kunnen ondersteunen. Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben, neem dan contact op met uw begeleider.

Met vriendelijke groet,
RIBW Nijmegen & Rivierenland

Edwin ten Holte,
Raad van Bestuur

andere interessante nieuwsartikelen

De RIBW zoekt jouw hulp!
De RIBW zoekt jouw hulp!
3 minuten
Dunavast en RIBW tekenen voor zorgwoningen in Nijmegen
Dunavast en RIBW tekenen voor zorgwoningen in Nijmegen
3 minuten
RIBW Art-tics exposeert in Ark van Oost Nijmegen
RIBW Art-tics exposeert in Ark van Oost Nijmegen
3 minuten