Op dit moment worden er acht kleine bungalows gebouwd, de Nijmegese ‘skaeve huse’, aan de rand van de wijk Weezenhof. Deze acht huisjes zijn bedoeld voor mensen met psychische en sociale problemen, die in woonwijken voor te veel overlast zorgen en die baat hebben bij een ruste, prikkelarme plek aan de rand van de stad.

Bewoond vanaf april

Er wordt al ongeveer tien jaar over de ‘skaeve huse’ gepraat. Onlangs zijn de acht geprefabriceerde huisjes dan eindelijk geplaatst! Op dit moment worden de units afgemonteerd en wordt de rest van het terrein ingericht. De gemeente Nijmegen verwacht dat medio april de eerste bewoners in de huisjes trekken. Voordat de zorgwoningen bewoond worden, krijgen de buurtbewoners een rondleiding door het wijkje. Ook kunnen ze kennismaken met de hulpverleners en de begeleiders.

Angst voor overlast en onveiligheid

De komst van de zorgwoningen, waarvoor de Deense term ‘skaeve huse’ wordt gebruikt, wordt niet door alle omwonenden goed ontvangen. Zo noemen tegenhangers de bungalows ‘asowoningen’, omdat ze bang zijn voor overlast en onveiligheid in de buurt. Toch zijn er voldoende garanties dat er wordt ingegrepen bij overlast. Dit is voor de gemeenteraad van Nijmegen dan ook de reden geweest om akkoord te gaan met het plan. Zo is er bijvoorbeeld een buurtbeheergroep opgezet met mensen die de wijk in de gaten houden. Denk aan omwonenden, vertegenwoordigers van de gemeente, hulpverleners, politie en corporatie Woongenoot die de huisjes beheert. Zorgen de bewoners toch voor te veel overlast? Dan kan het huurcontract op worden gezegd.

De nieuwe bewoners

De bewoners van dit soort zorgwoningen zijn vaak oudere mannen, die de gebruikelijke vormen van begeleid wonen mijden. Daarnaast gaat het ook om cliënten die zodanig psychisch in de war zijn, dat ze in een reguliere woonwijk voor te veel overlast zorgen en niet kunnen aarden in opvangcentra. Maar deze mensen kunnen wel voor zichzelf zorgen, waardoor dit een goede en passende oplossing is. De begeleiding van de bewoners ligt in de handen van de RIBW, IrisZorg, GGD en Leger des Heils.

Positieve effecten van zorgwoningen in diverse steden

Op dit moment zijn dit soort woningen te vinden in zeven steden in Nederland. Diverse onderzoeken tonen aan dat er door deze woningen minder burenoverlast is in de wijken en dat de bewoners niet of nauwelijks voor problemen zorgen. Door de stabiele woonsituatie worden de levens van de mensen met psychische en sociale problemen verbeterd, waarnaast de helft ook in gedrag opknapt.

Bron: de Gelderlander

andere interessante nieuwsartikelen

Life Goals Festival Nijmegen 2024
Life Goals Festival Nijmegen 2024
3 minuten
De RIBW zoekt jouw hulp!
De RIBW zoekt jouw hulp!
3 minuten