De RIBW heeft besloten om het aanbod van team Herstel te herzien. Het aanbod zal in de toekomst vooral toegespitst zijn op cliënten van de RIBW, zodat we onze herstelvisie beter kunnen verankeren en uitbouwen.

Door het vertrek van medewerkers/trainers lukt het ons niet om de trainingen van team Herstel die op korte termijn plaatsvinden door te laten gaan. Lopende activiteiten proberen we zo goed als mogelijk vanuit RIBW Participatie & Werk te borgen en/of in samenwerking met ketenpartners te organiseren.

Om een goed passend aanbod neer te zetten voor onze cliënten willen we, als team Herstel weer op volle kracht is, starten met een kernaanbod, bestaande uit:
1. Individuele ondersteuning
2. Cursus Begin Maken met Herstel
3. Cursus WRAP
4. Cursus Stemmen horen

Om cliënten en vrijwilligers te informeren over de tijdelijke stop en herziening van het aanbod van team Herstel vindt op maandag 13 september een informatiebijeenkomst plaats.

Heeft u een vraag, neem dan contact op met Ester Funneman, leidinggevende team Herstel via 088 382 24 22 of stuur een e-mail naar E.funneman@ribw-nr.nl.