De RIBW is momenteel bezig met de eerste voorbereidingen voor de vaccinaties van medewerkers en cliënten. We volgen hierbij het vaccinatiebeleid van de overheid.

Vaccineren vinden wij belangrijk. Want, met een inenting bescherm je niet alleen jezelf, maar ook je familie, vrienden en de kwetsbare mensen om je heen. Daarom adviseert de RIBW dat zowel medewerkers als cliënten zich laten vaccineren. Maar de uiteindelijke beslissing maakt een cliënt of medewerker natuurlijk zelf. 

Voorbereidingen vaccinatie 24-uurs begeleiding & opvang

In de huidige vaccinatieplanning van de Rijksoverheid zijn cliënten en medewerkers van woonvoorzieningen die 24-uurs begeleiding & opvang krijgen in februari aan de beurt voor vaccinatie. Wij willen ons tot deze planning verhouden en zijn daarom gestart met de voorbereidingen.

Voor cliënten betekent dit dat zij binnenkort een gesprek voeren met hun persoonlijk begeleider over vaccineren. De cliënt kan dan aangeven hier wel of niet voor open te staan. Dit wordt vervolgens vastgelegd in een zogenaamde toestemmingsverklaring. Een document dat o.a. huisartsen nodig hebben om zich voor te bereiden op de vaccinatie. 

De RIBW vaccineert niet zelf. Wij zijn voor de daadwerkelijk vaccinatie dus afhankelijk van derden. 

We hopen binnenkort meer duidelijkheid te krijgen over het proces en de planning rondom deze vaccinatieronde. 

andere interessante nieuwsartikelen