“In begeleid wonen helpen we cliënten de regie terugnemen over hun leven”

Niet iedereen die uit een instelling komt, kan weer volledig terug de maatschappij in. Een deel van deze cliënten komt in een RIBW terecht, een voorziening voor begeleid wonen, waar ze leren om te gaan met hun nieuw verworven vrijheden en verantwoordelijkheden.

Cliënten die vanuit een instelling in een RIBW komen wonen (een Regionale Instelling voor Beschermd en Begeleid Wonen), hebben in één klap meer vrijheden en verantwoordelijkheden, vertelt Jetske Aalders van RIBW Nijmegen & Rivierenland. “Het is voor hen heel anders nu de deuren niet meer op slot zitten. Wij vragen: waar wil jij hulp bij hebben? We vertellen niet wat ze moeten doen, maar denken mee. Het is elke keer weer bijzonder om te zien hoe verrast ze daarop reageren.”

De hulp die cliënten nodig hebben, kan betrekking hebben op alle levensgebieden. “Sommigen willen een nieuw sociaal netwerk opbouwen, anderen hebben hulp nodig met hun fysieke of geestelijke gezondheid, daginvulling of afspraken met reclassering.”

Wie dit werk doet, moet van een uitdaging houden. “Onze cliënten hebben psychiatrische problemen. Het is steeds een puzzel: hoe stel je je op in het contact, en hoe zorg je ervoor dat je samen bereikt wat de cliënt wil? Ik zeg niet hoe iemand zijn situatie moet aanpakken. Ik geef advies, en als hij daar niets mee doet, dan ben ik er als het fout gaat.”

Dat leidt ook tot ethische dilemma’s: de cliënt moet zich aan de voorwaarden van justitie houden, maar er is ook de overtuiging dat de cliënt de regie moet hebben over zijn eigen herstel. “Een voorbeeld is een cliënt niet mag drinken. Wat doen we dan als we een fles alcohol vinden op zijn kamer? Als we de regie bij hem laten, dan laten we die fles liggen. Maar als we doen wat justitie wil, dan halen we de fles weg en maken we daar melding van. Het mooiste is als we de cliënt ervan kunnen overtuigen dat hij het zelf moet melden.”

Jetske is vooral trots als ze cliënten ziet groeien. “Ik had een cliënt die een passie had voor koken. We kwamen samen op het idee dat bewoners vaker gezamenlijk konden koken en eten. Doordat hij ging koken, leerde hij steeds meer verantwoordelijkheid te dragen. Hij herontdekte zijn krachten en kwaliteiten, en daardoor groeide zijn eigenwaarde. En dat door een klein beetje aansporing.”

Bron artikel: https://werkeninforensischezor...

andere interessante nieuwsartikelen

Ontdekdezorg week 2022
Ontdekdezorg week 2022
2 minuten
Online show op de Dag van het werkplezier in de zorg
Online show op de Dag van het werkplezier in de zorg
3 minuten
De RIBW zoekt jouw hulp!
De RIBW zoekt jouw hulp!
3 minuten