Op basis van de tweejaarlijkse modeltrouwmeting van IPS (staat voor Individuele Plaatsing en Steun) is opnieuw een ronduit positief oordeel uitgesproken over RIBW.

Een positieve, hoge score betekent: men heeft binnen onze organisatie vaker beter betaalde reguliere banen, meer werkuren, minder last van symptomen, een beter zelfbeeld en een grotere tevredenheid over de financiële situatie.

Een sterk punt binnen het IPS team van de RIBW Nijmegen & Rivierenland is volgens de auditoren de oriënterende fase die voorafgaat aan het traject. Hierbij wordt goed uitgezocht wat iemand wil, kan en nodig heeft. We zijn er super trots op dat dit sterkte punt wordt gesignaleerd, want inderdaad: we werken er hard voor om dit voor elkaar te krijgen wat resulteert in betere hulp voor onze deelnemers.

Momenteel is het team actief aan de slag met het werven van werkgevers die openstaan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met een nieuw teamlid erbij wordt de wachtlijst gelukkig in een stroomversnelling opgepakt en ontstaat er weer meer ruimte voor nieuwe trajecten.

Meer informatie vind je hier.

Bron: foto; werkenmettips.nl

andere interessante nieuwsartikelen

Life Goals Festival Nijmegen 2024
Life Goals Festival Nijmegen 2024
3 minuten
De RIBW zoekt jouw hulp!
De RIBW zoekt jouw hulp!
3 minuten